onsdag 4 juli 2018

Självständighetspartiet ringde väljare - bröt mot lagen

Det var ett lagbrott när Självständighetspartiet ringde en väljare inför höstens nyval till alltinget. Partiet hävdade att mannen hade varit medlem 2004. Därför hade Självständighetspartiet rätt att kontakta honom. Men Póst- og fjarskiptastofnun underkänner det argumentet - inte minst eftersom partiet inte kunnat visa att han varit medlem.

Strax före valet till alltinget i oktober 2017 fick en man ett telefonsamtal från Självständighetspartiet. Mannen hade själv undanbett all marknadsföring via telefon. Han sade sig heller inte vara medlem i partiet. Därför vände han sig till Póst- og fjarskiptastofnun med en anmälan mot partiet.

Självständighetspartiet hävdade att mannen hade varit medlem 2004 - något som enligt mannen inte var korrekt. Partiet kunde dock inte hitta några dokument som visade att han faktiskt ansökt om medlemskap. Partiet kunde inte utesluta att det rörde sig om ett misstag. Därför ströks mannen ur medlemsförteckningen.

Póst- og fjarskiptastofnun fäller Självständighetspartiet för brott mot telekommunikationslagen. Myndigheten anser att det är ett minimikrav för alla typer av marknadsföring att det finns ett dokumenterat samtycke.