fredag 20 juli 2018

Skjuten val var korsning mellan blåval och sillval

Foto: Hard to Port
Det var en korsning mellan sillval och blåval som landades i Hvalfjörður den 7 juli. Beskedet innebär att det rör sig om en jakt som inte är förbjuden. Hade det varit en blåval som skjutits hade ansvariga riskerat böter eller fängelse eftersom arten är skyddad. Valfångstens framtid kommer att bli en svår fråga för regeringen i höst.

Den 7 juli landades en skjuten val vid fångststationen i Hvalfjörður som snabbt fick internationell uppmärksamhet. Djuret fotograferades av Hard to Port, en organisation som vill stoppa Islands valfångst. Företrädare för organisationen hävdade att det kunde röra sig om olaglig jakt.

Enligt Hard to Port rörde det sig antingen om en blåval eller om en korsning mellan en blåval och en sillval. Organisationens tolkning av regelverket var att det i bägge fallen skulle röra sig om otillåten jakt eftersom blåvalen är skyddad.

Men det var alltså ingen blåval som sköts. I stället var det en korsning mellan blåval och sillval där modern var blåval och fadern var sillval. Det konstaterar Hafrannsóknastofnun i ett pressmeddelande efter att ha dna-testat djuret.

Korsningar mellan blåval och sillval är sällsynta. Det djur som landades för snart två veckor sedan var den femte på Island sedan 1983. Det hade kännetecken typiska för bägge arterna. Den övre delen - och den del som var synlig när djuret sköts - var karaktäristisk för sillval både till färg och ryggfena. Även färgmönstret på huvudet var sillvalens. Färgmönstret på buken var däremot typiskt för blåval. Samma sak gällde barderna i munnen.

Djurets utseende fick ändå sjutton experter - däribland Marianne Rasmussen, föreståndare för Háskóli Íslands valforskningscentrum i Húsavík - att i ett öppet brev hävda att det sannolikt var en blåval. Trots att djuret haft uppenbara drag typiska för sillval har också en rad utländska medier gjort gällande att det varit troligt att det faktiskt rört sig om en blåval.

Beskedet om att det var en korsning innebär att isländska myndigheter inte kommer att gå vidare med någon utredning av jakten. Jakt på sillval är tillåten medan jakt på blåval är olaglig eftersom arten är skyddad. Isländsk lag säger inget om korsningar mellan arterna. Därför betraktas det som tillåtet att jaga sådana korsningar.

Om djuret hade varit en blåval hade jakten varit olaglig. Brottet hade då enligt isländsk lag kunnat ge böter eller - om brottet hade betraktats som grovt - upp till sex månaders fängelse. Det hade också gett myndigheterna rätt att konfiskera utrustning som använts i samband med jakten.

Korsningen var det tjugoandra djuret för säsongen som sköts av Hvalur, det enda isländska företag som bedriver jakt på sillval. Kristján Loftsson, vd för Hvalur, har hela tiden varit övertygad om att det rört sig om en korsning. Han har också sagt att besättningen som sköt valen har lång erfarenhet och kan skilja mellan blåval och sillval. Att det här djuret sköts berodde på att det från ytan såg ut som en sillval.

Den jakt på sillval och vikval som nu pågår utgår från kvoter som utfärdades för en femårsperiod från 2013 till 2018. Statsminister Katrín Jakobsdóttir har sagt att hon vill utvärdera Islands valfångst innan något beslut tas om fortsatt jakt.

Frågan kommer att bli besvärlig för regeringen. Gröna vänstern har vid upprepade tillfällen tagit ställning mot valfångst. Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson - som av partiet hämtades till uppdraget direkt från miljöorganisationen Landvernd - har enligt Stundin avböjt intervjuer om jakten.

Men både Självständighetspartiet och Framstegspartiet - de två övriga regeringspartierna - anser att jakten ska fortgå. De betraktar valfångst som ett hållbart nyttjande av naturresurser. Vidare anser de att bestånden av sillval och vikval i isländska vatten är så stora och stabila att de inte hotas av fortsatt jakt.

Alla försök att avskaffa jakten kommer att bli en stridsfråga mellan regeringspartierna. Det är svårt att se hur Gröna vänstern efter alla utspel som gjorts mot fortsatt valfångst ska kunna utfärda nya jaktkvoter. Men det är ännu svårare att föreställa sig att Självständighetspartiet - som har mycket starka kopplingar till fiskeindustrin - skulle acceptera ett jaktstopp.

Det är inte osannolikt att frågan är så politiskt laddad att den skulle kunna spräcka regeringen. Självständighetspartiet och Framstegspartiet kan knappast backa utan att riskera en plågsam svekdebatt från egna kärnväljare och medlemmar. För Gröna vänstern har frågan nästan lika stort symbolvärde. En reträtt - i form av fortsatt jakt - skulle urholka bilden av partiet som en grön kraft och uppfattas som ett svek av många medlemmar och sympatisörer.

Här kan du läsa mer om årets valfångst.