lördag 14 juli 2018

Talman: Omöjligt lista alla oskrivna regler i alltinget

Att lista alla oskrivna regler och traditioner som finns i alltinget är omöjligt. Det skriver talmannen Steingrímur J. Sigfússon i ett interpellationssvar till Piratpartiets Björn Leví Gunnarsson. Eftersom det rör sig just om saker som görs av hävd går det inte att ge ett uttömmande svar på frågan. Dessutom kan de förändras med tiden.

Det hade varit okonventionellt att sammanställa en förteckning av alla oskrivna regler och därmed göra dem till nedskrivna regler. Det konstaterar talmannen Steingrímur J. Sigfússon i ett svar till Björn Leví Gunnarsson. Piratpartisten ställde en fråga om vilka oskrivna regler och traditioner som fanns i alltinget.

Arbetet i alltinget styrs till stor del av olika lagar. Men ledamöternas agerande och beteende finns det inte lika många bestämmelser för. De styrs i stället av normer som utvecklats med tiden.

Steingrímur J. Sigfússon listar några av dessa oskrivna regler i sitt svar. Det gäller bland annat att hålla en minnesstund över ledamöter eller tidigare ledamöter som avlidit, att ha formell och välvårdad klädsel, att förslag från regeringen behandlas före förslag från enskilda ledamöter, att gruppledare föreslår representanter i särskilda debatter, att ledamöter tilltalas med högt ärade ledamot och att ministrar tilltalas med högt ärade minister.

Eftersom det rör sig om fenomen som vunnit hävd kan de förändras med tiden. En sådan förändring skulle till exempel kunna bli Nordens dag den 23 mars. När den firades i år hissades alla de nordiska ländernas flaggor vid alltinget. Det är något som Steingrímur J. Sigfússon tror skulle kunna ske igen - och därmed skulle firandet kunna utvecklas till en ny tradition.