lördag 14 juli 2018

Tillstånd att besöka Island kostar 7 euro

Resenärer från länder som inte ingår i EU eller deltar i Schengen-samarbetet behöver från 2021 betala en avgift på 7 euro för att besöka Island. Syftet är att förbättra säkerheten och att stoppa personer som missbrukar visumfriheten. En förhoppning är att antalet ansökningar om asyl från säkra länder ska minska. Det säger justitieminister Sigríður Á. Andersen i Morgunblaðið.

År 2021 är planen att införa ett elektroniskt resetillstånd i Schengen-området. Systemet påminner om det som finns i USA. Kostnaden väntas bli 7 euro. Avgiften ska betalas av resenärer som inte är medborgare i ett EU-land eller något av länderna som är med i Schengen-samarbetet. Tillståndet gäller i tre år.

Ansökan görs genom att fylla i ett elektroniskt formulär. Utöver uppgifter om namn, födelsedatum, födelseort, kön och nationalitet ska ansökande också uppge hur länge de tänker stanna inom Schengen-området. De ska dessutom besvara frågor om de har dömts för brott och om de har vistats i stridszoner.

Syftet med systemet är att förbättra säkerheten. Ansökningsprocessen kommer att vara kopplad till Europols databas.

En förhoppning från justitieminister Sigríður Á. Andersen är att tillstånden ska minska antalet ansökningar om asyl från medborgare i säkra länder. Hon säger i Morgunblaðið att isländska myndigheter arbetar på att utveckla systemet ihop med övriga länder inom EU och Schengen-samarbetet:
"European travel information and authorisation system syftar till att öka säkerheten inom Schengen-området där gränskontrollerna vid de yttre gränserna förstärks och blir effektivare. Det blir lättare att analysera hot mot säkerheten och dem som missbrukar sin visumfrihet in i området."
Personer under 18 år och över 70 år kommer inte att behöva betala avgiften.