torsdag 5 juli 2018

Vill ställa hårdare krav på poliser och advokater

Kraven på att politiker har ett fläckfritt förflutet mildras. Men samtidigt kommer det att ställas högre krav på domare, advokater, poliser och konkursförvaltare. Där kan en fängelsedom nu stoppa en framtid inom yrket. Det föreslår justitieminister Sigríður Á. Andersen i en översyn av lagen om upprättelse.

Bestämmelserna om upprättelse hamnade i fokus sommaren 2017. Då kunde isländska medier berätta att bland annat dömda pedofiler fått upprättelse efter avtjänat straff. De fick upprättelse genom att vända sig till justitiedepartementet, men den som formellt stod bakom besluten var presidenten.

Isländsk lag ställer i vissa sammanhang på ett fläckfritt rykte. Det gäller bland annat den som vill kandidera till alltinget eller kommunfullmäktige, sitta i bolagsstyrelser eller arbeta som advokat. Den som dömts till fängelse anses inte ha ett sådant rykte utan måste vänta i fem år för att återfå dessa rättigheter.

Men processen kunde påskyndas genom att få upprättelse. I en sådan ansökan brukar rekommendationsbrev från andra personer ingå. Det var ett sådant avslöjande som förra hösten fällde den dåvarande regeringen.

Bjarni Benediktsson, som var statsminister i koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid, hade av justitieminister Sigríður Á. Andersen fått veta att hans far undertecknat ett rekommendationsbrev åt en dömd pedofil. Ljus framtid hävdade att Självständighetspartiet försökt mörka historien och lämnade regeringssamarbetet med hänvisning till en förtroendekris.

I september förra året röstade alltinget bort lagen som gav dömda brottslingar möjlighet till upprättelse. Sedan dess har det inte gått att få upprättelse. I förlängningen har det alltså varit omöjligt för vissa islänningar att återfå vissa medborgerliga rättigheter.

Sigríður Á. Andersen har nu presenterat ett förslag som ska ersätta det gamla systemet. Här skärps kraven på bland annat domare, advokater, poliser och konkursförvaltare. Däremot mildras kraven på politiker.

Grundlagen säger i dag att alltingsledamöter måste ha ett fläckfritt rykte. Den bestämmelsen försvinner inte med det nya förslaget. Sigríður Á. Andersen vill däremot ändra innebörden i fläckfritt rykte. Enligt förslaget har den som inte avtjänat ett fängelsestraff inte fläckfritt rykte. Det innebär att väntetiden efter en fängelsedom försvinner.

Att kraven på folkvalda mildras utgår från att det ska vara upp till väljarna att rösta fram representanter i allmänna val. För att få kandidera ska det nu räcka med att ha avtjänat fängelsestraffet.

Tuffare blir det däremot för andra yrkesgrupper. Poliser, domare, konkursförvaltare och chefer för vissa statliga institutioner får inte ha dömts till fängelse efter att de fyllde 18 år. Samma regel gäller även för advokater - men de kan efter prövning återfå advokatlicensen fem år efter avtjänat straff.

Remisstiden går ut den 30 juli. Sigríður Á. Andersens mål är att lägga fram ett färdigt förslag när alltinget återsamlas efter sommaren.

Här kan du läsa mer om avskaffandet av lagen om upprättelse.