fredag 31 augusti 2018

Ólafur Ragnar Grímsson om Kina och IslandÓlafur Ragnar Grímsson är fortsatt engagerad i globala klimatfrågor trots att det är två år sedan han avgick som Islands president. Nyligen intervjuades han i programmet World Insight i den kinesiska tv-kanalen CGTN. Han får bland annat frågor om samarbetet mellan Island och Kina när det gäller geotermisk energi, om USA:s klimatpolitik under Donald Trumps presidentskap och om kinesisk turism till Island. Du ser intervjun ovan.

EU-motståndare leder utvärdering av EES-avtalet

Självständighetspartiets Björn Bjarnason får uppdraget att leda arbetet med att utvärdera EES-avtalet. Rapporten är ett resultat av ett beslut i alltinget. Den ska vara klar inom ett år. Sedan Björn Bjarnason lämnade alltinget för nio år sedan har han argumenterat för en omförhandling av avtalet. Han vill dock inte att Island ska lämna EES.

Tidigare i år beslutade alltinget om en utvärdering av EES-avtalet. Island anslöt sig till EES-området 1994. På senare tid har det i synnerhet inom Folkets parti och Centerpartiet talats om att Island bör överge samarbetet. Det är dock ingen åsikt som har majoritet i alltinget.

Ansvaret för att ta fram rapporten gick till utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson. Han har nu utsett Björn Bjarnason till ledare för arbetsgruppen. Han representerade Självständighetspartiet i alltinget mellan 1991 och 2009. Från 1995 och framåt hade han olika ministeruppdrag.

Björn Bjarnason är en uttalad EU-motståndare. Han har också många gånger kritiserat EES-avtalet eftersom det tvingar Island att införa stora mängder av EU-lagstiftning utan möjlighet att påverka innehållet.

Just därför vill Björn Bjarnason omförhandla avtalet. Syftet är att minska mängden lagstiftning som behöver införas. Men han har också tagit ställning för att inte lämna EES-samarbetet. I juni 2017 skrev han i ett blogginlägg att avtalet fortfarande gynnar isländska intressen mer än det skadar:
"Fördelarna med ett medlemskap är mycket större än nackdelarna. Ökningen av flygbolag som trafikerar Island och därmed ökningen av antalet turister kunde till exempel inte ha skett på samma sätt om vi inte var medlemmar av gemensamma europeiska regler - på EES-avtalets grund - om flygsäkerhet. Det är helt enkelt dumdristighet eller bristande kunskap att hävda att islänningarna skulle ha det bättre utanför EES."
Björn Bjarnason är positiv till det brittiska utträdet ur EU. Han skriver i ett blogginlägg att han dessutom hoppas på en hård brexit, alltså att Storbritannien lämnar unionen utan något avtal om fortsatt tillgång till EU:s inre marknad:
"EU:s och britternas förhandlingar är på god väg att rinna ut i sanden. Britterna står sig sannolikt bäst utan ytterligare förhandlingar med EU och utan något utträdesavtal med dem i mars 2019."
Förhoppningen är i stället att Storbritannien ska ansluta sig till Efta, där Island, Norge och Liechtenstein är de enda kvarvarande medlemmarna. Tillsammans med Schweiz skulle de ha goda chanser att kunna förhandla fram ett bättre avtal med större möjligheter att säga nej till EU-lagstiftning genom EES-avtalet. Det skriver han i ett blogginlägg:
"Islänningarnas önskeresultat i brexitförhandlingarna är ett brittiskt medlemskap i Efta och ett nytt EES-avtal med brittiskt och schweiziskt medlemskap. För detta enkla och tydliga mål borde den isländska regeringen arbeta."
Rapporten ska enligt ett pressmeddelande vara klar inom ett år. I arbetsgruppens ledning ingår även juristerna Kristrún Heimisdóttir och Bergþóra Halldórsdóttir.

Här kan du läsa mer om utvärderingen av EES-avtalet.

Krisande Icelandair flyttar jobb från Island till utlandet

Fler jobb kommer att flyttas från Island när Icelandair försöker vända den ekonomiska utvecklingen till vinst. I stället räknar flygbolaget med att anställa fler i Estland och Filippinerna. Men besättningarna ombord kommer även i framtiden att vara isländska. Det säger tillförordnade vd:n Bogi Níls Bogason till Vísir.

16,55 isländska kronor kostade en aktie i Icelandair på börsen i Reykjavík den 22 januari i år. Sedan dess har aktiekursen mer än halverats. Vid stängning i går kostade en aktie 7,21 kronor. Ändå har aktien hämtat sig något sedan den i tisdags sjönk till 7 kronor.

Bakgrunden till börsraset är en serie vinstvarningar. I måndags kväll meddelade vd:n Björgólfur Jóhannsson att han hoppade av. Han ersattes av ekonomichefen Bogi Níls Bogason. På pappret är han bara tillförordnad vd. Många tror dock att Bogi Níls Bogason kommer att bli den som får uppdraget att föra Icelandair ut ur krisen.

Flera åtgärder har redan vidtagits. Det senaste året har Icelandair satsat allt mer på Nordamerika. Men det ökade utbudet av flygstolar har lett till att beläggningen sjunkit. Inte minst är det konkurrenten Wow Air - som befinner sig i en ännu djupare ekonomisk kris - som tagit marknadsandelar.

Sedan 2013 har utbudet av flygstolar mellan Europa och Nordamerika enligt Centre for Aviation ökat med 300 procent. Men det handlar enligt flyganalytikern Mark Drusch inte bara om överkapacitet. Han säger till Skift att de stora internationella flygbolagen nu tar Icelandair på större allvar eftersom fler är beredda att resa över Atlanten med ett kortare stopp på Island. Därför har de sänkt priserna.

Nu kommer Icelandair åter lägga mer fokus på Europa trots att konkurrensen även här är mycket hård. För Sveriges del betyder det bland annat fler avgångar mellan Stockholm och Keflavík.

Men det kommer också att bli uppsägningar. Jobb som i dag utförs på Island kommer att flytta till utlandet. Bogi Níls Bogason säger till Viðskiptablaðið att det rör sig om bokföring - som redan i dag delvis sköts från Estland - som kommer att utföras i länder där kostnaderna är lägre:
"Island har blivit dyrt i jämförelse med många andra länder. Vi har nått en viss storlek där det har blivit ekonomiskt att outsourca eller flytta vissa saker. Vi ser hur flygbolag gör det."
Besättningarna ombord ska dock även i fortsättningen vara isländska. Bogi Níls Bogason säger till Vísir att det dessutom kan bli aktuellt att anställa fler i Filippinerna. Där finns sedan tidigare en del av Icelandairs kundtjänst:
"Det går aldrig att lova om det blir uppsägningar eller om vi behöver fler människor, men vi är inte på väg att göra några väldiga uppsägningar. Vår grund är mycket stark. Det finns vissa svagheter som vi behöver åtgärda. Största delen av verksamheten går bra så vi kommer inte att ge oss in i några väldiga förändringar av verksamheten."
Icelandair räknar med att 2018 blir ett förlustår. Uppdraget är nu att vända till vinst under 2019.

Om vändningen skulle misslyckas kan Icelandair inte räkna med något statligt stöd. Regeringen har haft ett möte om krisen för de isländska flygbolagen. Där togs inte några beslut om något statligt ansvar. Och Már Guðmundsson, chef för Seðlabanki Íslands, säger till Vísir att centralbankens uppfattning är att Icelandair inte är för stort för att kunna gå i konkurs:
"Min bedömning är att de verkligen inte är för stora för att falla så det är bara en fråga om hur detta hanteras och vad som kommer i stället om det blir så. Men vi ska inte ta för givet att de håller på att falla. Det återstår att se."
Här kan du läsa mer om Icelandairs kris.

Dagens citat

"Jag har aldrig hymlat om att jag har tyckt att den utveckling som har ägt rum i bokhandlar - särskilt i centrum - har varit olycklig. Fokuset på isländska böcker har minskat mycket de senaste åren och fokus har - parallellt med en växande ström av turister till landet - ökat på helt andra varor än man var van att se i bokhandlar. Där syftar jag på dessa traditionella turistvaror som tröjor, lunnefåglar och all slags bling. Det säger sig självt att när fokuset på isländska böcker minskar på våra största försäljningsställen så är det klart att det har inverkan på försäljningen av böcker."

Förläggaren Egill Örn Jóhannsson säger i Morgunblaðið att han tror att turistanpassning av sortimentet i bokhandeln har bidragit till sjunkande försäljning av litteratur på isländska.

torsdag 30 augusti 2018

Dokumentär om Ok - isländska glaciären som försvannFör fyra år sedan besteg glaciologen Oddur Sigurðsson Okjökull på västra Island. Glaciären hade då krympt avsevärt de senaste åren. Istäcket var då mindre än en kvadratkilometer och omkring 15 meter tjockt. Och det rörde sig inte längre på grund av sin egen tyngd. Slutsatsen var att Okjökull inte längre var en glaciär. Därför var det lämpligast att i stället tala om fjället Ok.

Okjökull var en av Islands omkring 400 glaciärer. Om klimatförändringarna fortsätter i samma takt som i dag kan den sista glaciären - som blir Vatnajökull - vara försvunnen år 2170.

Cymene Howe och Dominic Boyer, som båda är antropologer vid amerikanska Rice University, har gjort en dokumentär om Okjökulls väg till att bara bli Ok. I framtiden kan liknande händelser - att isländska jöklar förlorar sin status som glaciärer - bli allt vanligare. Ok, som så sent som i 1900-talets början var 15 kvadratkilometer stor och 50 meter tjock, kan bli den första i en lång rad av större glaciärer som försvinner.

Filmen heter Not Ok. Fjällets röst i dokumentären görs av Jón Gnarr. Du kan se en trailer för filmen ovan.

Här kan du läsa mer om Okjökull.

Trendbrott när islänningar blir mer positiva till turister

Två av tre islänningar är i dag positiva till turister. Det är första gången på tre år som färre ser negativt på utländska besökare till Island. Personer bosatta på landsbygden fortsätter att vara mer skeptiska till turister än boende i huvudstadsregionen. Det visar en undersökning utförd av MMR.

För fjärde året i följd undersöker MMR islänningarnas inställning till turister. För första gången under denna period ökar inte turismen kraftigt. I år väntas en mindre ökning av antalet utländska besökare.

Att den dramatiska tillväxten är historia är ett trendbrott. Ett annat trendbrott är attityderna till turister. Nu bryts mönstret där inställningen försämras från år till år. Det är första gången på tre år som fler beskriver turism som något positivt.

Nu säger 68 procent att de är positivt inställda till utländska besökare på Island. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes för ett år sedan. Samtidigt sjunker andelen negativa med 1 procentenhet till 9 procent. Dessutom minskar andelen neutrala med 2 procentenheter till 23 procent.

Även om det rör sig om ett trendbrott är det ändå förhållandevis många som stör sig på turister. När undersökningen gjordes för första gången 2015 var det hela 80 procent som var positiva till utländska gäster.

Män, låginkomsttagare, islänningar i åldern 30 till 49 år och personer bosatta på landsbygden uppger oftare att de ogillar turismen. Kvinnor, pensionärer, höginkomsttagare och islänningar bosatta i huvudstadsregionen är mer positiva.

De största skillnaderna finns dock mellan anhängarna till de olika partierna. Mest positiva är Socialdemokraternas sympatisörer. Där gör 88 procent tummen upp för turismen medan bara 2 procent gör tummen ned. Nästan lika positiva är Renässans anhängare. Där är det lika många som gillar turismen medan 4 procent är negativa.

Minst optimistiska är Centerpartiets väljare. Där är det bara 51 procent som upplever att turismen är något positivt för Island.

Missnöjet är mest utbrett bland Piratpartiets sympatisörer. Det är 13 procent av piratväljarna som är negativa till utländska gäster.

Här kan du läsa mer om islänningarnas attityd till turister.

Hedrar Halldór Laxness med besökscentrum på granngård

Granngården Jónstótt bör bli platsen för ett besökscentrum byggt till Halldór Laxness minne. Regeringen ska nu inleda diskussioner med ägarna av grannfastigheten med målet att inhysa allt från utställningar till forskarbostäder. Tanken är att besökscentrumet ska komplettera den befintliga utställningen på författarens egen gård Gljúfrasteinn.

För drygt två år sedan röstade alltinget enhälligt för att bygga ett besökscentrum tillägnat Nobelpristagaren Halldór Laxness. Nu har regeringen beslutat om att inleda förhandlingar med ägarna till grannfastigheten Jónstótt.

Halldór Laxness bodde på Gljúfrasteinn i Mosfellsdalur i halva sitt liv. Han förvandlade huset i gränslandet mellan huvudstadsregion och glesbygd till ett kulturcentrum. Hit kom gäster från utlandet för att besöka Islands mest uppburna författare. Det var också här som han skrev många av sina mest inflytelserika romaner. Inspiration fick han ofta från promenader i närområdet.

Gljúfrasteinn ligger på östra sidan om ån Kaldakvísl. På den västra sidan finns Jónstótt. Här finns i dag ett pensionat. Det var 2012 som kommunfullmäktige i ett beslut gav klartecken till ombyggnad av huset.

Efter beslutet i alltinget utsågs en arbetsgrupp som skulle jobba med frågan. Den anser att Jónstótt är det bästa alternativet för ett besökscentrum. Och det är alltså något som regeringen håller med om. Tanken är att Jónstótt ska byggas om för att kunna fungera som besökscentrum.

Staten köpte Gljúfrasteinn 2002. Två år senare öppnades en utställning om Halldór Laxness. Huset har i princip stått orört sedan hans efterlevande flyttade ut. Nu besöks Gljúfrasteinn av omkring 7 000 personer om året. Under somrarna arrangeras en populär konsertserie i husets salong.

Förutsättningarna för att ta emot ett större antal gäster är dock inte de bästa. Huset är skyddat enligt lag vilket begränsar de arbeten som får göras. En liten reception har inrättats i det som tidigare fungerade som garage. Men det är trångt och personalutrymmena är dåliga.

Med ett nytt besökscentrum ska fler gäster kunna välkomnas. Förutom utställningslokaler ska centrumet också fungera som ett nav för forskning om Halldór Laxness. Det finns också planer på att bygga forskarbostäder och forskningsutrymmen i det nya centrumet.

Det beslut som klubbades i alltinget i juni 2016 var alltså enhälligt. Symboliken i den breda uppslutningen bakom förslaget fanns kvar när beslutsunderlaget nyligen presenterades vid ett regeringssammanträde. Det lades fram av företrädare för samtliga tre regeringspartier: statsminister Katrín Jakobsdóttir från Gröna vänstern, finansminister Bjarni Benediktsson från Självständighetspartiet och kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir från Framstegspartiet.

Hittills har det inte presenterats några ekonomiska ramar för projektet.

Här kan du läsa mer om besökscentrumet.

Dagens citat

"Att sälja en jordbruksfastighet ut ur kommunen är precis som att sälja fiskekvoten från ett fiskeläge. Sett till framtiden är detta en mycket dålig utvecklingar. ... Utlänningar är förbjudna att investera i fisket på Island och människor reagerade starkt när det rapporterades att kineser försökte ta sig in där bakvägen, men så verkar det vara helt i sin ordning när människor köper den ena fastigheten efter den andra här. Det finns inga restriktioner för uppköp. Det som jag främst kritiserar är att samma parter köper upp hela regioner här utan att det görs något för att kontrollera det."

Jóhannes Sigfússon, bonde på Gunnarsstaðir i Þistilfjörður och bror till Gröna vänsterns Steingrímur J. Sigfússon, i Bændablaðið om Jim Ratcliffes och andra rika utlänningar som köper stora markytor på Island - läs mer här.

onsdag 29 augusti 2018

Hålig trädstam ska ge turister ny bild av HemönVid inseglingen till Hemön finns nu en trädstam som ska hjälpa besökare att inte missa sevärdheter i blickfånget. Trädstammen har borrats full av hål. Varje hål pekar i riktningen mot något sevärt inom synhåll. Du kan se en film från arbetet med denna utsiktsplattform ovan.

Sista sommaren på ännu en gård i Árneshreppur

Bönderna på Kjörvogur i Árneshreppur lämnar gården i höst. Då flyttar de söderut till Hólmavík. Beslutet kommer efter mer än 40 år på samma plats för Sveindís Guðfinnsdóttir och Hávarður Benediktsson. Kommunen är nu efter de senaste årens utflyttning på väg att bli så liten att ett samgående med en grannkommun är nödvändig.

Med 46 invånare är Árneshreppur Islands minsta kommun. Det är också den mest isolerade kommunen i landet. Under stora delar av vintern är den i regel avskuren från omvärlden eftersom den enda vägen till Árneshreppur är oframkomlig.

Utflyttningen har nu gått så långt att många befarar att traktens dagar är räknade. Sommaren 2016 var den sista med får på gårdarna Krossnes, Finnbogastaðir och Bær. Även på en av gårdarna i Árnes har fåren försvunnit.

För de sista kvarvarande invånarna blir förutsättningarna allt sämre för att kunna stanna i Árneshreppur. I höst hålls skolan stängd eftersom det i kommunen bara finns en enda elev. Barnet får i stället gå i skolan i Drangsnes.

Den sista servicen i Árneshreppur är en liten lanthandel, en bensinpump och en filial till regionens sparbank. Allt detta finns i Norðurfjörður. Några kilometer bort vid Krossnes finns ett bad.

Även butiken har varit hotad. Det kooperativ som drivit den gav upp förra året och lade ned den enda butiken i hela kommunen. Skälet var många förlustår i följd utan förhoppningar om att kunna vända utvecklingen. En ny ägare tog dock över affären.

Nu har ytterligare en familj bestämt sig för att lämna Árneshreppur för gott. Årets sommar blir den sista på Kjörvogur, en gård nära ödesamhället Gjögur där flygplatsen i kommunen finns.

Sveindís Guðfinnsdóttir och Hávarður Benediktsson har bestämt sig för att göra sig av med fåren och flytta söderut till Hólmavík. De har bott på Kjörvogur i över fyra årtionden. Skälet är att de anser att de blivit för gamla för att fortsätta med boskap. Inte minst är det insamlingen av får på hösten som tär på krafterna - i synnerhet när det blir allt färre som deltar i indrivningen.

Det är också ensamt i Árneshreppur på vintrarna och alla barnen har flyttat. Sveindís Guðfinnsdóttir säger i Morgunblaðið att beslutet att lämna gården är känslosamt:
"Det är inte utan sorg som vi flyttar, men det är bara så och det är kanske så här det blir."
Efter denna sommar finns fyra fårgårdar kvar i Árneshreppur. Utöver arbetet med gården har Sveindís Guðfinnsdóttir och Hávarður Benediktsson också haft deltidsjobb på flygplatsen en eller två dagar i veckan. Där har de servat flygbolaget Ernirs turer mellan Gjögur och Reykjavík.

Kjörvogur har ännu inte lagts ut till försäljning. Stora fastigheter i Árneshreppur är i regel mycket svåra att sälja. Ingen köpare har till exempel hittats till Finnbogastaðir trots att den har varit till salu i över två år.

De senaste åren har Árneshreppur kämpat för att behålla den kommunala självständigheten. Men nu kan även den snart vara historia. Det säger kommunchefen Eva Sigurbjörnsdóttir i Morgunblaðið. Hon räknar med att Árneshreppur snart går ihop med en grannkommun.

När det gäller ett samgående finns det två huvudalternativ: Kaldrananeshreppur med byn Drangsnes och Strandabyggð med tätorten Hólmavík.

Här kan du läsa mer om utflyttningen från Árneshreppur.

Icelandair rasar på börsen efter ny vinstvarning

Icelandairs aktie backade med hela 17,26 procent på Reykjavíkbörsen i går. Aktien handlades då för det lägsta priset på sex år. Börsraset kommer efter en ny vinstvarning. Dessutom hoppade vd:n Björgólfur Jóhannsson av efter att ha tagit en rad dåliga beslut. Nu finns flera frågetecken kring Icelandairs fortsatta finansiering.

Sent i måndags kväll vinstvarnade Icelandair ännu en gång. Flygbolagets prognoser om stigande biljettpriser har inte slagit in. I stället plågas Icelandair av hård konkurrens, dyrare flygbränsle, höga lönekostnader och sjunkande beläggning. Första halvåret i år gjorde Icelandair en förlust på 6,3 miljarder isländska kronor.

Björgólfur Jóhannsson meddelade samtidigt att han lämnade uppdraget som vd för Icelandair. Han sade i ett pressmeddelande att han tagit en rad beslut som varit negativa för bolagets ekonomi. Därför ansåg han att det var nödvändigt att han tog ansvar för misstagen genom att avgå.

Börsen i Reykjavík reagerade starkt på nyheterna. Aktien tappade i går 17,26 procent av värdet och handlades vid stängning för 7 isländska kronor. Som lägst var kursen 6,91 kronor. Så lågt värderad har aktien inte varit på sex år.

Bolagets börsvärde har sjunkit dramatiskt på ett par år. I april 2016 värderades Icelandair till 189 miljarder isländska kronor. I går hade börsvärdet sjunkit till 34 miljarder.

Någon snabb väg ut ur turbulensen finns inte på horisonten. Icelandair räknar nu med att biljettpriserna stiger först under nästa år. Samtidigt behöver bolaget förändra strukturen på linjenätverket. Just nu finns en slagsida åt Nordamerika gentemot Europa. Det har visserligen fått rekordmånga amerikanska och kanadensiska turister att besöka Island. Men den hårda konkurrensen har gjort att de inte betalar tillräckligt för resorna.

Huvudkonkurrenten Wow Air står just nu inför liknande problem. Wow Air behöver inom kort dra in mellan 6 och 12 miljarder isländska kronor för att hålla bolaget i luften under de två närmaste åren. Icelandair har ett betydligt bättre utgångsläge med starkare eget kapital. Men det finns frågetecken kring bolagets finansiering.

Icelandair har lån på cirka 35 miljarder isländska kronor. I flera fall är låneavtalen direkt kopplade till bolagets ekonomiska utveckling. Om bolaget inte lever upp till de resultatkrav som finns i avtalen kan de rivas upp - och då behöver Icelandair betala lånen direkt. Även om det inte är särskilt troligt att långivare skulle ta till så drastiska metoder skulle det kunna innebära att bolagets kostnader för lånen ökade. Och då fördjupas de ekonomiska problemen.

Regeringen har hittills avvisat alla tankar på statligt ansvar för de två krisande flygbolagen. Ändå är både Icelandair och Wow Air statliga angelägenheter. Turismen är numera Islands viktigaste näringsgren. Och fyra av fem turister kommer till Island med något av de två stora inhemska flygbolagen. Icelandair och Wow Air tillhör dessutom landets viktigaste privata arbetsgivare.

Icelandair är också viktigt på ett annat sätt. De största ägarna är nämligen isländska pensionsfonder. Störst är Lífeyrissjóður verslunarmanna med 13,99 procent följt av Gildi - lífeyrissjóður med 7,99 procent, Birta lífeyrissjóður med 7,29 procent, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins med 7,09 procent och investeringsfonden Stefnir - ÍS 15 med 5,31 procent.

Om Icelandair skulle gå omkull försvinner alltså inte bara arbetstillfällen och det enskilt viktigaste bolaget för turismen. Dessutom skulle en rad isländska pensionsfonder förlora miljardbelopp.

Kristján Sigurjónsson, chefredaktör för Túristi som bevakar turistnäringen, säger i Morgunblaðið att en väg ut ur problemen skulle kunna vara ett samgående mellan Wow Air och Icelandair. I nuläget kämpar bolagen om samma passagerare på samma rutter samtidigt som marknaden inte är tillräckligt stor för två bolag av samma storlek.

Här kan du läsa mer om krisen i Icelandair och Wow Air.

Dagens citat

"Det är en så enorm massa människor som kommer hit efter att Secret Lagoon satte oss på kartan. Det är vansinne att gå och titta på parkeringsplatsen där och nedåt. Situationen är sådan att det inte går att ta hand om detta antal och då måste man bara reagera."

Sindri Daði Rafnsson, som driver ett bageri i Flúðir, i Morgunblaðið om hur turismen påverkat livet på orten.

tisdag 28 augusti 2018

Domstol fortsätter frysa Sigur Rós tillgångar

Foto: Pressbild
Tillgångar värda 490 miljoner isländska kronor fortsätter att vara frysta. Det beslutar Landsréttur som därmed avfärdar Sigur Rós överklagande av motsvarande beslut i Héraðsdómur Reykjavíkur. Gruppens tre medlemmar utreds för skattebrott. De misstänks för att mellan 2010 och 2014 inte ha redovisat eller skattat för inkomster.

Tollstjóri utreder sedan i januari 2016 de tre medlemmarna i Sigur Rós - Jón Þór Birgisson, Georg Hólm och Orri Páll Dýrason - för grovt skattebrott. Enligt myndigheten är de skyldiga omkring 800 miljoner isländska kronor i skatt. Om de skulle dömas riskerar de upp till sex års fängelse.

I december förra året frystes tillgångar till ett värde av 490 miljoner isländska kronor. Sigur Rós har motsatt sig beslutet. De överklagade Héraðsdómur Reykjavíkurs beslut till Landsréttur. Även där förlorar trion. Domstolen anser att tillgångarna ska fortsätta vara frysta.

Landsréttur ansåg att det fanns starka misstankar om grovt skattebrott. Mellan 2010 och 2014 avstod medlemmarna från att deklarera och skatta för avsevärda löne- och kapitalintäkter. De har bland annat inte redovisat tillgångar i utlandet.

Vidare höll Landsréttur med Tollstjóri om att det fanns en risk för att tillgångarna - som består av fastigheter, fordon och aktier - på något sätt skulle försvinna om frysningen hävdes. Värdet på de tillgångar som frysts var inte heller för stort i förhållande till kraven på 800 miljoner.

Här kan du läsa mer om misstankarna mot Sigur Rós samt här, här och här kan du läsa domarna i sin helhet.

En enda elev i skolan i Mjóifjörður andra året i rad

För andra läsåret i följd blir det bara en enda elev i skolan i Mjóifjörður på östra Island. Niondeklassaren Jóhanna Björg Sævarsdóttir får inte heller den här gången några skolkamrater. Och precis som förra läsåret kommer hennes mamma Erna Ólafsdóttir att vara hennes lärare. Det rapporterar Austurfrétt.

Mjóifjörður på östra Island är en av landets mest isolerade platser. Ofta snöar vägen över Mjóafjarðarheiði igen redan före jul och öppnas inte förrän långt in på våren. Inte sällan är den oframkomlig halva året.

Det är nu bara knappt 20 personer som bor året runt i Mjóifjörður. Under vintern är båttrafik till Neskaupstaður två gånger i veckan den enda förbindelsen med omvärlden.

Innan Mjóafjarðarhreppur 2006 gick ihop med Fjarðabyggð var det Islands minsta kommun med 42 invånare. I samband med samgåendet blev skolan i Mjóifjörður en filial till Nesskóli i Neskaupstaður. Eftersom kommunikationerna under delar av året är ytterst begränsade har filialen fått vara kvar trots att utflyttningen gjort att antalet elever stadigt minskat.

Förra läsåret var Jóhanna Björg Sævarsdóttir den enda eleven i skolan i Mjóifjörður. När höstterminen börjar får hon inte heller den här gången några skolkamrater. Precis som då blir det hennes mamma Erna Ólafsdóttir som blir hennes lärare.

Jóhanna Björg Sævarsdóttir börjar nu i nionde klass. Elever har ofta flyttat från Mjóifjörður när det blivit dags att börja tionde klass. Erna Ólafsdóttir säger till Austurfrétt att hon fick frågan men inte ville flytta till Neskaupstaður redan i år. Fram till jul blir det dock flera resor dit för att delta i viss undervisning i Nesskóli:
"Vi, mor och dotter, var ganska mycket i Norðfjörður [Neskaupstaður] förra vintern och det blir sannolikt samma sak i år. Det blir dock endast under höstterminen för vi åker inte efter årsskiftet när heden stängs och det blir sämre i havet."
Erna Ólafsdóttir är inte utbildad lärare men har läst en del pedagogik. Kommunen brukar varje läsår utlysa tjänsten. Det är dock svårt att locka lärare till en så isolerad plats. Därför har Erna Ólafsdóttir fått ta hand om dotterns undervisning. Hon säger till Austurfrétt att det har fungerat bra:
"Hon är faktiskt mitt sjunde barn så jag har kanske satt mig in i undervisningsmaterialet vid köksbordet några gånger, men det är dock enligt helt andra förutsättningar att göra det som förälder och att behöva ta ansvar för introduktionen i utbildningen."
I stället för själva undervisningen är det enligt Austurfrétt den sociala biten som bekymrar Erna Ólafsdóttir. Jóhanna Björg Sævarsdóttir är alltså för andra året i följd den enda eleven i skolan i Mjóifjörður:
"Det är det som saknas hos oss. De andra barnen lämnade alla hemmet i tionde klass."
Här kan du läsa mer om skolan i Mjóifjörður.

Icelandairs vd hoppar av: Mina beslut har skadat ekonomin

Björgólfur Jóhannsson hoppar av som vd för Icelandair. Beslutet blev känt sent i går kväll. Björgólfur Jóhannsson säger i ett pressmeddelande att han genom sitt agerande har orsakat Icelandair ekonomisk skada. Bogi Nils Bogason tar tillfälligt över som vd för det krisande flygbolaget. Icelandair letar nu efter en vd som ska vända utvecklingen.

Icelandair har de senaste månaderna pressats allt mer av hård konkurrens, höga lönekostnader, fler tomma platser på flygen och stigande bränslepriser. Första halvåret gjorde bolaget en förlust på 6,3 miljarder isländska kronor.

Bolaget har vinstvarnat flera gånger under 2018. När den senaste vinstvarningen kom i juli tappade Icelandairs aktier 25 procent av sitt värde på börsen i Reykjavík. Raset fick börsindex i Reykjavík att sjunka till den lägsta nivån på tre år.

Försämrade resultat och framtidsprognoser har på bara drygt två år nästan kapat fyra femtedelar av Icelandairs marknadsvärde. Toppen nåddes i april 2016 när Icelandair värderades till 189 miljarder isländska kronor. Nu har marknadsvärdet fallit till 40 miljarder.

Icelandair hade räknat med att priset för en genomsnittlig biljett skulle stiga under året. Så har det inte blivit. Icelandairs expansion gör att passagerarintäkterna stiger - men inte i samma takt som kostnaderna för expansionen.

I år räknar Icelandair med att passagerarintäkterna blir 5 till 8 procent lägre än beräknat. Det betyder 5,4 till 8,6 miljarder isländska kronor lägre än budgeterat.

Men det är inte den enda prognosen som inte slagit in. Så sent som i våras köpte Icelandair ett nytt hotell i Reykjavík. Nu har bolaget plötsligt ändrat kurs när det gäller hotell på Island. Samtliga är nu ute till salu. Icelandair hävdar att försäljningarna görs för att bolaget ska kunna koncentrera sig på kärnverksamheten - men om hotellen hade haft goda vinstmarginaler och framtidsutsikter är det tveksamt om de hade sålts.

Nu lämnar alltså Björgólfur Jóhannsson uppdraget som vd för Icelandair. Beslutet kommer efter ytterligare ett pressmeddelande där bolaget meddelar att årets resultat väntas försämras ytterligare jämfört med budget. Han säger att de misslyckade prognoserna skadat Icelandair:
"Det står klart att de har orsakat bolaget ekonomisk skada i år. Jag har som bolagets vd ansvar gentemot styrelse och aktieägare. Tidigare i dag meddelade jag styrelsen att jag önskade sluta som vd för Icelandair Group. Även om det visserligen har tagits itu med de tidigare nämnda problemen så är det mitt ansvar att inte ha följt förändringarna på ett tillfredsställande sätt och att ha reagerat tidigare. Det ansvaret anser jag att jag bör axla och slutar därför som bolagets vd."
Björgólfur Jóhannsson har på olika sätt den senaste tiden försökt förbättra bolagets rykte. Efter att halvårsbokslutet presenterats - och aktien störtdök på börsen - köpte han själv aktier i Icelandair för drygt 3 miljoner isländska kronor. En annan styrelseledamot Heiðrún Jónsdóttir, köpte aktier för nästan lika mycket.

Ekonomichefen Bogi Nils Bogason tar tillfälligt över som vd för Icelandair. Bolaget kommer att söka efter en ny vd.

Även Wow Air - Islands andra stora flygbolag - befinner sig i kris. Bolaget behöver inom kort dra in miljardbelopp för att kunna överleva. Situationen för Wow Air och Icelandair är så allvarlig att regeringens samrådsgrupp har träffats för att diskutera läget.

Här kan du läsa mer om problemen för Icelandair och Wow Air.

Dagens citat

"Detta är en marknad med 80 miljoner människor och där finns en enorm köpkraft, men vi har inte varit starka med isländska varor på den här marknaden. Jag tror att där finns stora möjligheter för kött, fisk och grönsaker också."

Gunnlaugur Karlsson, vd för Sögufélag garðyrkjumanna, säger i Morgunblaðið att han hoppas på att Island inom kort ska kunna börja exportera grönsaker som tomater och gurka till Tyskland.

måndag 27 augusti 2018

100 lamm på väg till slakt på färjan från Grímsey

Under somrarna kan färjan Sæfari till Grímsey vara så full att biljetterna till och med är slutsålda eftersom så många turister vill besöka ön. Nu när sommaren går mot sitt slut brukar det vara lite glesare ombord. Nyligen var det ovanligt fullt på bildäcket. Men inte med bilar - utan med 100 lamm på väg till slakt.

Grímsey är en av Islands fem bebodda öar utöver själva fastlandet. På 5,3 kvadratkilometer finns ett sjuttiotal invånare. Att ön är en så populär turistattraktion beror till stor del på det geografiska läget. Grímsey korsas nämligen av polcirkeln.

På Grímsey finns två fårgårdar med ett hundratal vuxna djur. Det betyder att antalet växer till omkring 300 djur på somrarna. När sommaren går mot sitt slut skickas lammen till slakt i Hvammstangi.

Nyligen var det dags för ett hundratal lamm att lämna Grímsey för den sista färden till Hvammstangi via hamnen i Dalvík. Lammen drivs upp på färjan Sæfaris bildäck. Där tillbringar de den tre timmar långa seglingen söderut innan de därefter transporteras med lastbil till slakteriet.

Isländska ministrar splittrade om fortsatt valfångst

Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson är inte övertygad om att Islands valfångst är hållbar. Regeringen är splittrad i frågan. Fiskeminister Kristján Þór Júlíusson är för fortsatt jakt på val medan statsminister Katrín Jakobsdóttir också är tveksam. Men frågan delar också Gröna vänstern. Alltingsledamoten Lilja Rafney Magnúsdóttir vill inte stoppa jakten.

Årets jaktsäsong är den sista av fem enligt tidigare regeringsbeslut. För att jakten på val ska kunna fortsätta nästa år behövs ett nytt beslut. Regeringspartierna är splittrade i frågan. Oavsett vilket parti som kommer att tvingas backa kommer det att utsättas för en svår svekdebatt.

Inför beslutet ska förutsättningarna för jakten utredas. Så lyder beskedet från statsminister Katrín Jakobsdóttir. Hon leder också Gröna vänstern, ett parti där motståndet mot fortsatt valfångst är starkt och som under 2015 års landsmöte beslutade om att försöka stoppa jakten.

Men både Självständighetspartiet och Framstegspartiet - de två övriga regeringspartierna - anser att jakten är hållbar och att den därför ska fortsätta. Det sade också fiskeminister Kristján Þór Júlíusson i ett interpellationssvar till Renässans Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir vände sig även till miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson med frågor om valjakten. Där var interpellationssvaret annorlunda. Han ifrågasatte jaktens hållbarhet. Om det blir en fortsättning vill han undersöka föroreningar vid valfångststationen i Hvalfjörður.

Ministrarna har alltså olika åsikter i frågan. Men att det skulle finnas några frågetecken kring jaktens hållbarhet är enligt Gísli Víkingsson, marinbiolog vid Hafrannsóknastofnun, inte korrekt. Han säger i Morgunblaðið att beståndet av sillval runt Island uppgår till omkring 40 000 djur. Den årliga fångstkvoten är 161 sillvalar:
"Dessa kvoter är hållbara. De är mycket försiktigt bestämda."
Valfångsten är dock inte bara en konfliktfråga mellan regeringspartierna. Också inom Gröna vänstern finns det delade meningar. Alltingsledamoten Lilja Rafney Magnúsdóttir säger till Vísir att hon gärna ser en utvärdering av jakten. Men hon ser i dagsläget inga skäl att stoppa den:
"Jag har varit inne på den åsikten att islänningar borde bevara sin rätt till hållbar jakt på de valarter och de bestånd som anses vara hållbara och exploaterbara."
Här kan du läsa mer om Islands valfångst.

Wow Air behöver miljardbelopp för att inte krascha

Wow Air behöver inom kort dra in mellan 6 och 12 miljarder isländska kronor för att undvika konkurs. Flygbolagets enorma expansion kombinerat med miljardförluster har nästan utraderat det egna kapitalet. Dessutom planeras en börsintroduktion. Även för Icelandair är läget kritiskt. Bolaget fortsätter att gå back.

Uppstickaren Wow Air växte fram ur resterna av lågprisbolaget Iceland Express. När Wow Air hösten 2012 köpte delar av Iceland Express var det efter en misslyckad satsning på trafik till Nordamerika. Iceland Express varumärke skadades avsevärt av ständiga förseningar och bristande kundservice.

För Wow Air - som grundades av investeraren Skúli Mogensen - har det åtminstone bitvis gått betydligt bättre. Bolaget gjorde under 2016 en vinst på 3,9 miljarder isländska kronor. Men förra året vände utvecklingen till en förlust på 2,4 miljarder. Förlusterna fortsatte under första halvåret i år. Dessutom hade Wow Airs eget kapital krympt till 4,5 procent.

Wow Airs expansion har gjorts med huvudsakligen inhyrda flygplan. Bolaget har nu omkring 1 500 anställda. Wow Air är nu nästan lika stort som Icelandair sett till antalet passagerare som flyger från Keflavík. Där har Icelandairs andel krympt till 41 procent medan Wow Airs andel ökat till 37 procent. Wow Air räknar med att gå om Icelandair under 2019.

Men Wow Air har alltså drabbats av akut växtvärk. Konkurrensen på lågprismarknaden är mycket hård med ett stort utbud av billiga flygstolar. Bolaget pressas av höga lönekostnader för den isländska personalen, den starka isländska kronan och stigande bränslepriser. Ett annat bekymmer är att turismen till Island inte längre ökar. För Wow Air betyder det att kostnaderna stiger i mycket snabbare takt än intäkterna.

Nu söker Wow Air nytt kapital för att undvika en konkurs. Bolaget behöver inom kort mellan 6 och 12 miljarder isländska kronor. Med hjälp av norska Pareto Securities - som tidigare hållit i liknande projekt för Icelandair och Norwegian - ska bolaget genom treåriga obligationer dra in pengar som håller det i luften under de två närmaste åren.

Under samma period ska Wow Air arbeta för en börsintroduktion. Den ska i sin tur ge bolaget ytterligare kapital.

Ett rejält ekonomiskt tillskott är alltså nödvändigt. Om förlusterna fortsätter kommer Wow Airs kassa annars snart att vara tom.

Icelandair har det också tufft. Även här är det högre lönekostnader än många av de utländska konkurrenterna, den starka isländska kronan och höga bränslepriser som är de största problemen. Bolagets prognos om stigande biljettpriser har däremot inte slagit in. Visserligen stiger intäkterna från biljettförsäljningen, men inte i samma takt som kostnaderna.

Första halvåret gjorde Icelandair en förlust på 6,3 miljarder isländska kronor - något som fick bolagets aktie att rasa på börsen i Reykjavík. Det kan jämföras med en förlust på 2,1 miljarder under första halvåret 2017.

Också Icelandair dras med växtvärk. Beläggningen på planen har minskat. En rad höga chefer köpte aktier i bolaget efter börsraset som ett sätt att försöka skapa förtroende för Icelandair.

Varken Icelandair eller Wow Air har vänt sig till staten med någon begäran om ekonomiskt stöd. Men bolagens utsatta position har redan blivit en fråga för regeringen. Bägge bolagen är i dag så stora att de betraktas som samhällsekonomiskt viktiga. Därför samlades ansvariga ministrar i måndags till ett möte för att diskutera situationen.

På mötet deltog statsminister Katrín Jakobsdóttir, finansminister Bjarni Benediktsson, kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson och turismminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. De träffades inom ramarna för en samrådsgrupp som diskuterar frågor som rör företag som har betydelse för det ekonomiska systemet.

En rapport om de isländska flygbolagens ställning på marknaden är att att vänta under september. I dagsläget finns inga statliga garantier för Icelandair eller Wow Air.

Här kan du läsa mer om Icelandair.

Dagens citat

"Allt detta är för att ära henne och den otroliga livsvilja som fanns i detta djur. ... Och att klara av detta i 2,5 kilometer och i höga vågor i oktober."

Bryndís Sigurðarsdóttir, arrangör av Sæunnarsund från Flateyri över Önundarfjörður, i RÚV om den ko som flydde slakteriet för 31 år sedan och inspirerade till lördagens simtävling - läs mer här.

söndag 26 augusti 2018

Dagens bonuscitat

"I feel like foreigners mostly know Iceland in the winter, the black lava, the volcanos, the glaciers, the harsh brutal angle, but there is a side to Iceland in midsummer, especially the sunny nights in nature that are very magically utopian."

Björk i Dezeen om hur den isländska naturen inspirerar henne.

Sexbrottsdömd countrylegendar säljer hus i Skagaströnd

När Hæstiréttur Íslands dömde Hallbjörn Hjartarson till tre års fängelse för sexövergrepp mot två pojkar innebar det slutet för Kántrýbær i Skagaströnd. Där hade han inte bara skapat ett centrum för countrymusik på Island - utan också drivit en restaurang och ett museum. Nu är fastigheten till salu. Prislappen är 29,9 miljoner isländska kronor.

Hallbjörn Hjartarson var i många år en framgångsrik vägvisare för countrymusik på Island. Hans insatser för amerikansk kultur prisades av USA:s ambassadör. Med ett hus i Skagaströnd som bas skapade han Kántrýbær. Hallbjörn Hjartarson sände radio, gav ut skivor, arrangerade festivaler samt drev ett museum och en restaurang.

Två år efter att han hedrats av USA:s ambassadör var hyllningarna slut. Hallbjörn Hjartarson dömdes 2014 till tre års fängelse för sexuella övergrepp mot två pojkar. Övergreppen pågick mellan 1999 och 2011.

Hallbjörn Hjartarson behövde aldrig avtjäna fängelsestraffet. Han är i dag 83 år. Hans hälsa skulle äventyras om han skulle hamna på anstalt. Nu bor han på ett äldreboende.

Domen innebar slutet för Kántrýbær. Redan innan domen föll lades huset ut till försäljning. Hösten 2014 öppnade restaurangen Borgin i samma lokaler i Skagaströnd. Förhoppningen var då att någon skulle föra countrytraditionen vidare.

Huset har dock inte hittat någon ny ägare. Det ägs alltjämt av Villta vestrið, ett bolag som helt och hållet kontrolleras av Hallbjörn Hjartarson. Prislappen är 29,9 miljoner isländska kronor. I annonsen från mäklaren sägs att huset erbjuder stora möjligheter för den som vill ge sig in i turistnäringen. Men där sägs inget om countrymusik.

Här kan du läsa mer om domen mot Hallbjörn Hjartarson.

Stigande arbetslöshet på Island trots högsäsong

Sommaren är den tid på året då säsongsjobben är som flest. Ändå ökar arbetslösheten i juli till 2,2 procent. Och det är i huvudstadsregionen som fler förlorar jobbet medan andelen arbetslösa är oförändrad på landsbygden. Så här hög har inte arbetslösheten varit på sju månader. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

För första gången sedan i januari i år stiger nu arbetslösheten på Island. Det var i juli 2,2 procent som inte hade något jobb, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående månad. I juli 2017 var arbetslösheten 1,8 procent - den lägsta siffran sedan finanskraschen drabbade Island för tio år sedan.

Ökningen kommer trots att sommaren är den tid på året då säsongsjobben - i synnerhet inom turistnäringen - är som flest. Arbetslösheten är som helhet oförändrad på landsbygden men ökar i huvudstadsregionen.

Flest personer utan jobb fanns på Suðurnes. Där var arbetslösheten i juli 2,8 procent, en ökning med 0,1 procentenheter. Därefter följde Reykjavíkområdet med 2,4 procent (+0,1), Norðurland eystra med 1,8 procent (-0,1), Suðurland med 1,6 procent (+0,1), Austurland med 1,3 procent (+0,1), Vesturland med 1,2 procent (oförändrat), Västfjordarna med 0,9 procent (-0,2) och Norðurland vestra med 0,9 procent (+0,1).

Arbetslösheten fortsätter att vara betydligt högre bland utländska medborgare. I juli var 4,8 procent av utlänningarna utan jobb. De svarar totalt för 32 procent av de arbetslösa på Island. Bland de utländska medborgarna var drygt hälften polacker.

Ungdomsarbetslösheten är däremot alltjämt låg. I åldersgruppen 18 till 24 år var det bara 1,6 procent som var inskrivna som arbetslösa i juli.

Däremot ökade arbetslösheten något både bland män och kvinnor.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten stannar på samma nivå även i augusti.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.

Dagens citat

"Under denna vecka som det rensades och vi gick igenom områdena på nytt och rensade noggrannare så körde vi bort omkring 400 ton. Det var bara i närområdet kring vår gård. ... Det är en helt enorm mängd och då kan man föreställa sig vilka mängder det är som har lagt sig här."

Ólafur Eggertsson, bonde på gården Þorvaldseyri vid Eyjafjallajökulls fot, i RÚV om hur det var att rensa åkrar och andra områden från vulkanaska efter utbrottets slut 2010.

lördag 25 augusti 2018

Dagens bonuscitat

"Om de gör detta på slåttervallarna så kan vi inte slå slåttervallarna på grund av smittorisk i foder till djuren. Höet blir helt enkelt förstört."

Dóra Sigurðardóttir, bonde i Vatnsdalshólar, i Morgunblaðið om problemet med turister som bajsar på mark som används till djurfoder.

Gästblogg: Island dag 8 - tidig väckning och hemresa

Onsdag 22/8-2018

Tidigt upp Kl 03:30 denna onsdag, blev i alla fall några timmars sömn även om det kändes som jag precis satt alarmtid på mobilen när jag stängde av det samma.

Skönt att vi packat det vi kunde i resväskorna redan kvällen innan, nu var det bara småsaker som necessären och mobilladdare som behövde packas.

Vi tog oss fram via en vindlande korridor.


Fram till hissen ned till receptionen för utcheckning och en lättare frukost med kaffe macka ägg och några klyftor apelsin.


Vädret var något kyligt men klart och fint, tur var väl det för vi hade packat ner våra jackor i resväskorna för att frigöra plats i handbagaget.

Vi åker ut längs Reykjaviks ganska för tillfället tomma gator men trafikljusen är trots detta ej på vår sida utan slår om till rött lagom när vi närmar oss så ett stopp blir ett måste.

Detta händer vid nästan samtliga korsningar vi är själva att passera. När vi kommit någon halv annan mil ansluter fler bilar med destination Keflavik Leifur Eriksson Airport. Många av dessa bilar verkar ha väldigt bråttom då varken hastighets begränsning eller trafikregler verkar gälla när man ska med flyget.

Väl några mil utanför Reykjavik kommer vi in i ett kraftigt regnväder var på vi tittar på varandra och förbannar att vi var så dumma och packade ner jackorna. Det är nämligen inte alls med 100% säkerhet att hyrbilsfirman har shuttlebussen i drift denna tidiga timma (har hänt förr att vi fått gått från bilinlämningen till terminalen).

Lyckligtvis slutar regnet lika tvärt som det börjat efter några kilometer.

Vi befarar alltid det värsta när vi kommer för att återlämna hyrbilen, men denna gången flyter allt på nästan allt för bra för att vara sant, vi tar shuttlebussen till terminalen.

På terminalen är det alltid någon form av kaos med många morgontrötta och vilsna människor som alla bara har ett gemensamt mål……. Att få borda flygplanet och komma hem.

Vi går till datorn för att skriva ut boardingpass och etiketter till väskorna detta flyter på väldigt bra denna gången, brukar alltid vara nått problem med att få ut etiketterna till väskorna.

HAGAR 


Hagar verkar vara lösningen på Keflavik Leifur Eriksson Airport alla problem då man både i nödvändigt läge och i onödan har dessa uppbyggda vid alla förväntade kösystem som kan uppstå.

Detta är dock inte alltid i mitt tycke det bästa alternativet särskilt inte vid bagagedrop då folk gått fram och åter så många gånger så de inte vet vart de är när de väl kommit fram till slutet av kön och kassörskan ropar NEXT PLEASE så ingen reagerar utan står där som ett tomt skal av sig själv och tittar ut i luften utan att förstå innebörden av vad som just utropats.

Islänningarna har dock tänkt även på detta då man ställt en inte allt för vänlig dam vid köns ända som ska lotsa dessa vilsna själar mot rätt kassa för att lämna sitt bagage

Nåja det är väll ingen fröjd att lämna bagage på någon flygplats vilket har resulterat i som jag skrev i tidigare inlägg mer och större handbagage.

SECURITY CHECK

Min favorit på varje flygplats när människor blir lika förvånade varje gång att man ej får med föra vätska i större behållare än 100 milliliter och att dessa måste få plats i en 1-liters zip-påse.

De som drev igenom denna löjeväckande lag hoppas jag har kameror på varje flygplats i hela världen för att se dessa arma människor i sin iver att konsumera vätskan de ej får medföra in i gaten.

Man pratar om överkonsumtion och matsvinn i media och i politiken men som alla vet är ju flygplatser undantagna allt som har med miljö och matsvinn att göra då alltid säkerheten går först.

Visst jag förstår rädslan för terrorattacker även jag har den men det jag inte förstår är hur en t.ex. Coca Cola 50 cl som är köpt utanför gaten och oöppnad är farligare än en som är köpt inne i Gaten. Den som vill begå terrorbrott borde teoretiskt sett kunna via sin terrorcell och lite planering kunna få in sin Coca Cola via det vanliga varuintaget och sedan rent teoretiskt gå och köpa den i butik i Gaten. Lite meckigare men helt genomförbart då alla människor går att köpas.

Jaja nog om detta och åter till vår Security check. Ny kö där vi får lägga vårt boardingpass med streckkod på en läsare för scanning så öppnas grindarna till en ny kö och även denna gång utan hagar, vi ska nu säga vår nationalitet till en man vid ett podium för att få passera.

Nu kommer åter systemet med hagar man motas fram och åter i tills man når änden som är något förskjuten mitten av Security checken där står ännu en kvinna som skall se till att allt flyter smidigt tyvärr har denna kvinna kommit i ett samtal med några kinesiska resenärer och därmed nästan helt glömt sitt uppdrag.

Men vi kommer förbi och vidare mot lådorna där man måste lägga alla lösa tillhörigheter, ta fram dator/surfplatta och lägga dessa i en egen låda och urtagna sina väskor/fodral, än så länge får man behålla byxorna på även om detta kan vara svårt då man är tvungen att ta av sig bältet (gäller att man har byxor som är tighta i midjan)

Nu genom larmbågen, vilket gick smidigt och så ta sina tillhörigheter i lådorna packa om och ta på sig persedlar man tagit av sig.

TAXFREE

Lite inköp i Taxfree är svårt att låta bli trots att allt långt ifrån är billigt men det är som om prismedvetenheten är helt som bortblåst när man väl är inne i en Taxfree butik för nu ska fynden göras.

Lite inhemsk sprit och öl senare sitter vi och väntar på att Boarding ska börja. 


BOARDING

Boarding är nåt som Mythbusters med Adam och Jamie testat olika varianter av. Tyvärr nyttjas sällan någon av dessa. I bästa fall kan personalen be folk som har platser mellan vissa nummer längst bak att borda först och sedan i fallande ordning framåt. Många gånger är det bara de som sitter i dyrare stolar som får gå på först. (Jag ser ingen fördel i att borda först då luften oftast är dålig på planen innan bordningen är klar).

Jaja över lag gick bordningen smidigt, ingen som vi direkt fick vänta på eller andra mankemang.


Planet vi åkte hem med vars namn får mig att tänka på att Ketil gjort ett toalettbesök, eller att Ketil ska betyda kreatur och Dyngja ska vara dess exkrementer = koskit. Nu som van Islandsresenär vet jag bättre och kan berätta att Ketilsdyngja är en vulkan i närheten av Mývatn som hade utbrott senast för 3800 år sedan. Dyngja betyder förresten kulle.

SAGA CLUB OCH SAGA POÄNG

Vi, jag och min fru, är med i nått som heter Saga Club där man samlar poäng för flygningar hotel och även på köp gjorda i flygplanen hos Icelandair. Poängen med detta är att man efter, för oss ouppnåeliga 40000 poäng blir Saga Guldmedlem, och därmed bli uppgraderad till bättre platser på planet, förtur vid bordning, Saga lounge på flygplatsen m.m.

Vi behöver åka ofta då var resa genererar c:a 1700 poäng. Jag sitter för närvarande på 18400 poäng var av 4500 försvinner vid årsskiftet om jag inte nyttjar dem innan.

Det som är aktuellt i vårt fall är att göra slut på de poäng som årligen förfaller genom köp av diverse tilltugg och varor på flygplanet under resan.

Denna gången har, jag säger har, (jag kommer till det senare) 4500 poäng som förfaller 31/12-2018.

Då Baletten med serveringsvagnen kommer beställer jag kaffe och isvatten vilket är gratis och så slår jag till på en macka och en Skyr vilka jag betalar med poäng, flygvärdinnan frågar om jag vill betala med poäng eller tjäna poäng och betala med pengar. Jag förtydligar att jag vill betala med points men hon behöver ändå mitt kreditkort (Jag tänker att hon kanske inte alltid ser poängen i realtid så detta är som en garant om inte tillräckliga poäng finnes på kontot).

Glad tar jag emot min macka och Skyr. Blir dock lite misstänksam när vår sätesgranne ej genomgår samma procedur vid betalning som vi gjort, men men hon är från det stora landet i Väster USA så man vet ju inte om det funkar annorlunda för folk utanför Europa.

ARLANDA SWEDEN

Avstigningen ur planet går trögt som vanligt då de som har mest handbagage ställer sig upp först för att plock med det och därmed spärrar hela gången för de stackare som har endast en väska och till det mycket bråttom till ett väntande flyg, men här gäller djungelns lag och alla tänker bara på sig själva och att just de ska komma av planet.

BAGAGEBANDET

De som nu innan hade så bråttom av planet ser nästan ut som om de ska brisera när inte deras incheckade väska kommer som nummer ett på bagagebandet, en del ser riktigt irriterade ut.

Det roligaste var en ung man som formligen bryter ihop då han missar sin väska och den åker in i hålet i väggen för ett andra varv på bandet. Jag undrar stilla i mitt sinne om han gör sig lustig eller om han är så jäkla dum att han verkligen tror att man bara har en chans på sig att ta sin väska, av hans skrik och gestikulerande att döma verkar det som att han tror att hans väska nu är på väg till destruktion eller liknande. Som om det skulle stå en krematorieugn på andra sidan väggen och bara vänta på att folk missar sina väskor för att snabbt sluka dem i lågorna.

Våra väskor kommer och jag chansar inte utan tar dem av bandet så fort de kommer inom räckhåll, vill ju inte att det ska hända något otäckt med dem 😁. Hur det går för killen vet jag ej då vi skyndar oss för att hinna med bussen till bilparkering Alfa.

Resan hemåt går bra med ett stopp i Västerås på Erikslund och mat på IKEA. 


Ja Ulrika ska in i en scrapbooking butik också i området runt Erikslund (den ligger mitt för Max restaurang för er som undrar).

Väl hemma önskas vi välkomna hem av våra Isländska grannar Magnús och Ibba som ropar detta på Isländska.

Vi pratar en stund med dem om vår resa för att sedan gå hem och packa upp.

När jag öppnar resväskan hittar jag omgående två flaskor med Pepsi, den ena är ämnad till vår andra granne Alf Uddmyr (Skolan där min fru utbildade sig till Diplomerad massör nu i vintras/våras). Han är även en riktig fotbollsnörd.

De flesta, nördar eller ej, vet ju att Island gjorde ett bejublat fotbolls VM 2018 och att stödet för det Isländska landslaget är större än någonsin. Därtill kommer Islänningarnas humor och små gliringar till andra nationer och särskilt Argentina och Messi som så olyckligt missade straffen i matchen.


Då Affe (ja vi kallar honom så) är en stor fan av Messi och Argentina kunde jag ej låta bli att köpa denna dyrgrip och ge till honom. Tror han blev glad trots att jag och hela Island jäklades med honom och skrattar gott åt Leonel Messis straffmiss.

Nä nu är sorgligt nog vår Islandsresa Hösten 2018 slut å det är bara att säga tack och hej till Islandsbloggen och dess trogna läsare för denna gången

Best Regards

Mikael Karlsson Hreifur

Med Fru

Ulrika Hreifur

Ps: lovade ju att återkomma om poängen på Saga Club kortet, jag har fortfarande 4500 poäng som förfaller 31/12-2018. Dock är jag debiterad 116,03 Sek på mitt konto i Swedbank för min macka och skyr, jag har ej heller erhållit nya poäng för detta på mitt kort heller. Detta var i särklass den dyraste maten jag ätit på denna resan som är en av de dyraste vi gjort genom åren Ds
-->

De simmar till minnet av kon som lyckades fly slakteriet

Det är snart 31 år sedan Sæunn flydde slakteriet i Flateyri och simmade över Önundarfjörður för att undvika det öde som samma dag drabbade andra kor från samma gård. I dag ska tio människor simma i Sæunns fotspår. Tävlingen börjar vid stranden nära det gamla slakteriet i Flateyri och slutar vid Sæunnarhaugur på andra sidan fjorden där Sæunn är begravd.

Det var den 13 oktober 1987 när Sæunn skulle skriva sig in i historieböckerna som Islands kanske mest kända ko. Tillsammans med många andra kor från samma gård vid Önundarfjörður i Västfjordarna transporterades hon till slakteriet i Flateyri. Men Sæunn hade helt andra tankar.

Exakt vad som fick Sæunn att ana oråd eller att bli skrämd är oklart. Men på slakteriet i Flateyri luktade det blod. Kanske kände hon de andra djurens oro - och kanske hörde hon deras plågade läten när de dödades.

Sæunn slet sig loss, rusade ned mot stranden, sökte efter en räddning - och fann att en simtur över fjorden var det enda alternativet. Hon satte kurs på andra sidan Önundarfjörður. Efter att ha simmat 2,5 kilometer klev hon i land på den steniga stranden. Flykten från slakteriet hade lyckats.

Bönderna på Kirkjuból, Guðmundur Steinar Kristjánsson och Sigríður Magnúsdóttir, ville inte att Sæunn skulle transporteras till slakteriet efter att en gång ha lyckats undvika slakten. I stället fick hon stanna på Kirkjuból. Där levde hon i ytterligare sex år.

Sæunn begravdes på den strand där hon simmade i land. På samma plats reste de Sæunnarhaugur, ett stenröse till kons minne.

I dag simmar tio personer samma sträcka. Klockan 13 börjar tävlingen då deltagarna hoppar i vattnet i Flateyri. Vinner gör den som först når fram till Sæunnarhaugur. Tävlingen kallas Sæunnarsund.

De tvåbenta simmarna har dock lite bättre förutsättningar än den fyrbenta föregångaren. Trots att det är tidigare på året och vattnet därför är varmare får de använda våtdräkt och simfötter. De får dessutom sällskap av räddningstjänst och kajakpaddlare om något skulle gå snett under simturen över fjorden.

Här kan du läsa mer om Sæunns flykt från slakteriet.

Dagens citat

"Nu behöver vi ta itu med saken. Jag kommer att be Vegagerðin att sätta sig med frågan om vilken väg som är förnuftigast och när det är förnuftigast att knuffa i gång projektet. Departementet kommer också att vara delaktigt i det arbetet."

Kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson i Morgunblaðið om debatten om att bygga en andra tunnel under Hvalfjörður - läs mer här.

fredag 24 augusti 2018

Ensam på en öde isländsk ö i fyra dagar


Heiðar Logi Elíasson landsattes i onsdags av en helikopter på Málmey i Skagafjörður. I fyra dagar ska han klara sig själv på den öde ön. I bagaget hade han varken vatten eller mat. Bland de första uppgifterna var att hitta drivved så att han kunde göra en brasa och att finna vatten. Han hade också med sig fiskeutrustning för att kunna fånga något att äta.

Málmey är fyra kilometer lång och en kilometer bred. Ön har varit obebodd sedan 1950. Då förstördes den enda gården på Málmey i en eldsvåda. Den enda bebyggelsen på ön i dag är en fyr. Kanske är det tur att Heiðar Logi Elíasson bara tänker stanna i fyra dagar. Ön är förknippad med sägner som säger att ingen kan bo på Málmey i mer än tjugo år.

Som surfare är Heiðar Logi Elíasson van att vistas i det fria. Till Málmey hade han också med sig ett tält. Du kan följa hans äventyr på Instagram och på Snapchat där han har användarnamnet heidarlogi.

Gästblogg: Island dag 7 - nittonde gången på stekhuset

Tisdag 21/8-2018

Vi vaknar denna morgon till något som påminner om vädret vi lämnade bakom oss i Sverige, visst hemma i Sverige klagade ingen på lite regn.

Här på Island är tongångarna lite annorlunda då Islänningarna hävdar att de haft den sämsta sommaren på 100 år och de Isländska bönderna vill få in sin, jag vet inte vilken i ordningen, grässkörd.

Det nya vi hört nu är att de Isländska bönderna ska hjälpa de Svenska och även Norska kollegorna i branschen där grässkörden slagit fel på grund av torka, med export av Rundbalar/Ensilage.

Så förstår verkligen att de vill ha lite torrare väder för detta ändamål då jag gissar att detta kommer vara mycket inkomstbringande för bönderna här.


Bild från vårt hotellrum denna blöta morgon.


Bild i frukostmatsalen på Hotellet

De serverar en mycket varierad frukost från varmt med korv, bacon, köttbullar, scrambled eggs , vita bönor, till bröd och diverse mejeriprodukter och färsk frukt.

Sammantaget en bra frukost, till och med kaffet går att dricka även om det är lite svagt.

Nä nu ska jag ägna frukosten lite mer tid så vi kommer ut på väg 1 mot Reykjavik, när vi googlar ska resan ta närmare 5 timmar så Kl 08:00 bör vi vara på rull.

Resans väder är minst sagt växlande med dimma, regn och solsken och så regn igen såklart.

Vi gör en kortare paus i Vík med toalettbesök inne på N1-macken. Något som slagit mig denna resa är inte bara hur dåliga i magen turisterna verkar vara utan också hur snuskiga de är. Det är inte många Snyrting (toaletter) jag nyttjat som ej burit bromsspår efter tidigare nyttjare.

Jag upplever detta nonchalant och riktigt snuskigt då toaborsten finns där av en anledning.

Nu kanske jag inte bara ska skylla turisterna för detta då var på Kringlan (köpcenter) i Reykjavik och samma fenomen uppenbarade sig även på deras Snyrting, så lokalbefolkningen kanske också bär en viss skuld i detta fenomen som jag upplever som riktigt ruttet.

Vi passerar Hveragerði i solsken för att ta stigningen över bergen i regn (minst sagt växlande väder).

Selfoss passeras och vi har åter sol nu är det mindre än 5 mil kvar till Reykjavik och det blåser mer nu.

En annan sak som jag reflekterat över denna resan är allas brådska med omkörningar som ofta hör hemma på en racingbana utan mötande trafik att ta hänsyn till. Man tar oftast ej heller hänsyn till den man just kört om utan tränger sig nonchalant in, gärna bara några meter framför näsan på omkörd bil med resultatet att manformligen hör hur stenskotten invaderar framruta och motorhuv på bilen.

Samma sak vid vägarbeten med nedsatt hastighet ingen verkar bry sig, utan alla fortsätter i föregående hastighet med omkörningar och grusskvätt som följd för oss få som ändå försöker vara laglydiga.

Nåja väl framme i Reykjavik åker vi till Kringlan (köpcenter) för en obligatorisk fika på Café Roma och lite strötittande i affärerna. (Och toalett besöket jag skrev om tidigare.)

Efter någon halvannan timma tar vi vår lilla Kareta och drar till Vesturbæjarlaug för näst intill 2 timmars bad. Detvar välbehövligt efter 45 mil i bil sedan tidig morgon.

Nu var det dags att fylla på lite drivmedel i bilen. Vi valde Órkan även denna gång och även bensinpriset var på vår sida. Endast ca120 Isk/liter till skillnad mot förra tankningen som drog iväg på c:a 126 Isk/liter.

Incheckning på Hotel Barón för sista timmarna på Island. Baron som vi bevistat även på tidigare resor och som ständigt överraskar oss med konstiga rum, så även denna gång när vi fick nått slags vindsrum med takbjälkar. Rummet var i lite fransk stil, ni som följt satirserien ‘Allå ‘alo ‘emliga Armén” på tv kan kanske visualisera rummet där Renès (the old bat) svärmor och ibland LeClerc ligger i en säng. Lite så var känslan, jag väntade bara på att knopparna på sängen skull börja blinka och att radion skulle börja spraka -‘Allå ‘allå England calling .

Vi gick till Hereford Steikhús för att nyttja presentkortet vi erhöll där julen 2017 då vi var där och åt för artonde gången.

Presentkortet gällde för en trerätters meny. 


Menyn vi fick för presentkortet


Hummersoppa. Himmelskt god ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


200g oxfilé ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Chokladkaka med Vaniljglass och Vispad grädde ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Hereford Steikhús är helt klart värt ett besök för riktigt god mat när man är i Reykjavík.

Nu är det god natt eller i bästa fall sömn i 4-5 timmar innan vi måste upp för att hinna till Keflavik i tid för vårt morgonflyg hem till Sverige.

Så god natt från

Mikael och Ulrika

Natos ubåtsövningar kan få valar att stranda på Island

Foto: Náttúrustofa Austurlands
Bara i år har 30 strandade valar rapporterats på Island. Förklaringen till de ovanligt många strandade valarna kan vara Natos ubåtsövningar i Nordatlanten. Ljud från ubåtar kan vara skälet till att valar tappar orienteringsförmågan och simmar upp på land. Men det finns inga bevis för att det skulle vara ubåtar som orsakat strandningarna.

I sommar har det ständigt kommit rapporter om valar som strandat längs den isländska kusten. Hittills har Hafrannsóknastofnun enligt Vísir informerats om 30 djur som dött efter att ha strandat. De flesta rapporterna kommer från östra Island.

Myndigheten har registrerat antalet strandade valar sedan början av 2000-talet. Flest strandade djur rapporterades 2008. Då var det 38 valar som simmade i land och dog på isländska stränder.

Hittills i år har alltså 30 valar strandat. Dessutom har stora flockar vid upprepade tillfällen förirrat sig in i trånga fjordar där de fått hjälp att ta sig ut och där strandade djur dragits loss.

Den art som oftast driver i land är flasknosval. Det är en val som lever på stora djup. Och det kan också vara att den är särskilt utsatt. Andra arter som strandat på östra Island är enligt Austurfrétt knölval och småhuvudval.

En möjlig förklaring till de många strandade valarna kan vara Natos övningar i Nordatlanten. Under övningarna spanar Nato-styrkor efter ryska ubåtar. Det finns uppgifter om att det under sommaren ska ha förekommit stor aktivitet i området i Atlanten mellan Island och Norge. Det är också på östkusten som de flesta djuren strandat.

Edda Elísabet Magnúsdóttir, universitetsadjunkt i biologi vid Háskóli Íslands, säger till Vísir att ubåtar kan störa valar på två olika sätt. Dels kan ubåtsljud påverka hörseln på ett sätt som gör att de mister förmågan att orientera sig, dels kan ljudvågor från ubåtar leda till att valar tar sig upp från stora djup för snabbt och drabbas av ett slags dykarsjuka som ofta leder till döden. Men det kan också finnas andra förklaringar:
"Vi ser en ökning av enstaka arter och andra arter som drar sig tillbaka [från havet runt Island] så det kan säkerligen också spela in - att om du har en större täthet av dessa djuphavsarter så är det större sannolikhet för att du får fler fall av sådana strandningar."
Gísli Víkingsson vid Hafrannsóknastofnun säger till Vísir att sprängmedel som används under ubåtsövningar är en tänkbar förklaring till valdöden. Men att bevisa ett direkt samband mellan övningarna och de många strandningarna kan bli mycket svårt:
"Det går inte att säga annat än att det har varit ovanligt många jämfört med vad vi har registrerat de senaste åren. ... I samband med ökad frekvens av valstrandningar genom tiderna har man ofta nämnt stridsövningar och särskilt sådana där sjunkbomber används som kan förstöra dessa djurs hörsel eftersom de förlitar sig helt på hörseln."
Här kan du läsa mer om två flasknosvalar som nyligen strandade på Engey i Faxaflói.

Dagens citat

"Det var för två år sedan som vi stängde butiken i en halvtimme på grund av ett bröllop. ... Det förorsakades av att vi med ett halvårs framförhållning fick ett brev från ett par i Australien som frågade om det var möjligt att viga dem i butiken. Av något skäl hade butiken något särskilt värde för dem. De kom tillsammans med bröllopsvittnen och vi deltog i ceremonin och drack champagne med dem efter ceremonins slut. Detta visar kanske att butiken är något mer än bara en affär med skivor."

Lárus Jóhannesson, en av ägarna av den tjugoårsjubilerande skivbutiken 12 Tónar i Reykjavík, i Fréttablaðið om butikens betydelse för kunderna.