lördag 18 augusti 2018

Dagens citat

"Problemet på Island de senaste hundra åren är att ni har haft en valuta som ständigt har minskat i värde. Ni måste lämna historien bakom er, lämna det förflutna. För detta behöver ni ett nytt valutasystem. ... Genom att ha ett valutaråd blir det enklare för Islands regering att följa den isländska ekonomin och ni får mer reell tillväxt. Ett problem i Islands penningpolitiska historia är att den har hållit nere tillväxten. Ni skulle vara ett mycket rikare land med ett annat valutasystem än det system som ni har haft de hundra senaste åren."

Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi vid Lunds universitet, säger i Vísir att han anser att ett valutaråd skulle kunna ge Island den ekonomiska stabilitet som inte kan uppnås med den egna kronan.