söndag 12 augusti 2018

Elever med isländska som modersmål nobbar Fellaskóli

Bara var femte barn som börjar i Fellaskóli i Reykjavík i höst har isländska som modersmål. Samtidigt har antalet elever i sjätte klass halverats inom loppet av ett år. Allt fler föräldrar väljer nu att skicka sina barn till skolor där en större andel av eleverna har isländska som modersmål, rapporterar RÚV.

Fellahverfi i Breiðholt i östra Reykjavík tillhör de stadsdelar som har det högsta antalet utlandsfödda i hela landet. Fellaskóli har de senaste åren utvecklats till en av de mest mångkulturella skolorna i kommunen. Tre av fyra elever kommer nu från hem där föräldrarna har andra modersmål än isländska.

När höstterminen börjar är det bara 25 elever i sjätte klass i Fellaskóli. Antalet har enligt RÚV nästan halverats jämfört med förra läsåret. Bara fem av sjätteklassarna har isländska som modersmål. Övriga tjugo elever har utländsk bakgrund.

Allt färre föräldrar med isländska som modersmål väljer nu Fellaskóli. I stället skickar de barnen till andra närliggande skolor som Hólabrekkuskóli och Seljaskóli. Där är det en betydligt lägre andel av eleverna som har utländsk bakgrund.

Helgi Grímsson, enhetschef vid kommunen, säger till RÚV att utvecklingen är bekymmersam. Reykjavík diskuterar nu hur situationen ska kunna motverkas så att skolan och eleverna inte blir isolerade i samhället:
"Av något skäl - och det är kanske svårt att avgöra det exakt - så är det fler föräldrar där som har isländska som modersmål som väljer att skicka sina barn till en annan skola. ... Ett av samhällets största och mest komplicerade uppgifter är hur det ska garantera jämlikhet, att garantera att denna kulturella mångfald som vi ser och upplever och hur det isländska samhället har utvecklats, att jämlikheten är den mesta möjliga."
Fellaskóli erbjuder sedan tidigare föräldrar med utländsk bakgrund att ha sina barn i skolan längre tid under dagarna så att de befinner sig i en isländskspråkig miljö under längre tid. Det tros ha bidragit till att barnen i Fellaskóli nu ligger över det kommunala snittet för läsförståelse, berättar RÚV.