fredag 31 augusti 2018

EU-motståndare leder utvärdering av EES-avtalet

Självständighetspartiets Björn Bjarnason får uppdraget att leda arbetet med att utvärdera EES-avtalet. Rapporten är ett resultat av ett beslut i alltinget. Den ska vara klar inom ett år. Sedan Björn Bjarnason lämnade alltinget för nio år sedan har han argumenterat för en omförhandling av avtalet. Han vill dock inte att Island ska lämna EES.

Tidigare i år beslutade alltinget om en utvärdering av EES-avtalet. Island anslöt sig till EES-området 1994. På senare tid har det i synnerhet inom Folkets parti och Centerpartiet talats om att Island bör överge samarbetet. Det är dock ingen åsikt som har majoritet i alltinget.

Ansvaret för att ta fram rapporten gick till utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson. Han har nu utsett Björn Bjarnason till ledare för arbetsgruppen. Han representerade Självständighetspartiet i alltinget mellan 1991 och 2009. Från 1995 och framåt hade han olika ministeruppdrag.

Björn Bjarnason är en uttalad EU-motståndare. Han har också många gånger kritiserat EES-avtalet eftersom det tvingar Island att införa stora mängder av EU-lagstiftning utan möjlighet att påverka innehållet.

Just därför vill Björn Bjarnason omförhandla avtalet. Syftet är att minska mängden lagstiftning som behöver införas. Men han har också tagit ställning för att inte lämna EES-samarbetet. I juni 2017 skrev han i ett blogginlägg att avtalet fortfarande gynnar isländska intressen mer än det skadar:
"Fördelarna med ett medlemskap är mycket större än nackdelarna. Ökningen av flygbolag som trafikerar Island och därmed ökningen av antalet turister kunde till exempel inte ha skett på samma sätt om vi inte var medlemmar av gemensamma europeiska regler - på EES-avtalets grund - om flygsäkerhet. Det är helt enkelt dumdristighet eller bristande kunskap att hävda att islänningarna skulle ha det bättre utanför EES."
Björn Bjarnason är positiv till det brittiska utträdet ur EU. Han skriver i ett blogginlägg att han dessutom hoppas på en hård brexit, alltså att Storbritannien lämnar unionen utan något avtal om fortsatt tillgång till EU:s inre marknad:
"EU:s och britternas förhandlingar är på god väg att rinna ut i sanden. Britterna står sig sannolikt bäst utan ytterligare förhandlingar med EU och utan något utträdesavtal med dem i mars 2019."
Förhoppningen är i stället att Storbritannien ska ansluta sig till Efta, där Island, Norge och Liechtenstein är de enda kvarvarande medlemmarna. Tillsammans med Schweiz skulle de ha goda chanser att kunna förhandla fram ett bättre avtal med större möjligheter att säga nej till EU-lagstiftning genom EES-avtalet. Det skriver han i ett blogginlägg:
"Islänningarnas önskeresultat i brexitförhandlingarna är ett brittiskt medlemskap i Efta och ett nytt EES-avtal med brittiskt och schweiziskt medlemskap. För detta enkla och tydliga mål borde den isländska regeringen arbeta."
Rapporten ska enligt ett pressmeddelande vara klar inom ett år. I arbetsgruppens ledning ingår även juristerna Kristrún Heimisdóttir och Bergþóra Halldórsdóttir.

Här kan du läsa mer om utvärderingen av EES-avtalet.