fredag 3 augusti 2018

Färre fågelungar än vanligt på Surtsey i sommar

Gråtrut, silltrut, lunnefågel, tretåig mås och ejder är de fågelarter som i sommar sannolikt inte får några ungar på Surtsey. Skälet till den misslyckade häckningen kan vara brist på föda. Men flera andra arter - som korp, stormfågel och sädesärla - har fått ungar. Det visade Náttúrufræðistofnun Íslands årliga expedition till ön.

Varje sommar gör Náttúrufræðistofnun Íslands en expedition till Surtsey för att kartlägga det biologiska livets utveckling på ön. Den årliga expeditionen är ofta den enda gången på ett år som människor sätter sin fot på Surtsey. I övrigt är ön stängd för besökare just för att människans inverkan på utvecklingen ska minimeras.

Precis som förra året hittades 62 olika växter på Surtsey. Där gjordes inga fynd av nya arter. Växtligheten var dock riklig som en följd av en sommar med mycket nederbörd.

Utbredningen av lavar - som undersöks vart fjärde år - var ungefär som tidigare.

Sedan Surtsey bildades under det vulkanutbrott som rasade mellan 1963 och 1967 har ön allt mer kommit att likna de övriga Västmannaöarna. Det är olika trutars häckning som skapar förutsättningar för ökad växtlighet. Förutsättningarna gör dock att Náttúrufræðistofnun Íslands tror att antalet olika växter på ön kommer att stanna på omkring 60 arter.

Kvanne tycks ha kommit till Surtsey för att stanna. Arten blommade för första gången på ön för fem år sedan. Just den blomman är nu död, men nu blommade ny kvanne.

I år ser det dock ut som att flera arter som varje år häckar på ön inte kommer att få några ungar. Där finns gråtrut, silltrut, tretåig mås, ejder och lunnefågel. Inte heller syntes det till några ungar från ängspiplärka. Däremot sågs det bland annat till ungar från korp, stormfågel, sädesärla och snösparv. Men snösparvarna hade ännu inte börjat flyga - något som är sällsynt så sent på sommaren.

En trolig förklaring till den dåliga återväxten för flera arter är enligt Náttúrufræðistofnun Íslands begränsad tillgång till föda. En ovanligt kall och blöt sommar kan också ha spelat in.

På ön tycks det vara förhållandevis vanligt med korsningar mellan gråtrut och vittrut. Flera förmodade korsningar observerades under expeditionen.

Förra sommaren var första gången som en ny typ av fritflugor sågs till på Surtsey. Det var också första gången som den observerades på Island. Den fanns nu i större antal på ön. Även ängssnigeln verkade ha mått bra i vätan eftersom den ökat i antal.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Surtsey.