torsdag 30 augusti 2018

Hedrar Halldór Laxness med besökscentrum på granngård

Granngården Jónstótt bör bli platsen för ett besökscentrum byggt till Halldór Laxness minne. Regeringen ska nu inleda diskussioner med ägarna av grannfastigheten med målet att inhysa allt från utställningar till forskarbostäder. Tanken är att besökscentrumet ska komplettera den befintliga utställningen på författarens egen gård Gljúfrasteinn.

För drygt två år sedan röstade alltinget enhälligt för att bygga ett besökscentrum tillägnat Nobelpristagaren Halldór Laxness. Nu har regeringen beslutat om att inleda förhandlingar med ägarna till grannfastigheten Jónstótt.

Halldór Laxness bodde på Gljúfrasteinn i Mosfellsdalur i halva sitt liv. Han förvandlade huset i gränslandet mellan huvudstadsregion och glesbygd till ett kulturcentrum. Hit kom gäster från utlandet för att besöka Islands mest uppburna författare. Det var också här som han skrev många av sina mest inflytelserika romaner. Inspiration fick han ofta från promenader i närområdet.

Gljúfrasteinn ligger på östra sidan om ån Kaldakvísl. På den västra sidan finns Jónstótt. Här finns i dag ett pensionat. Det var 2012 som kommunfullmäktige i ett beslut gav klartecken till ombyggnad av huset.

Efter beslutet i alltinget utsågs en arbetsgrupp som skulle jobba med frågan. Den anser att Jónstótt är det bästa alternativet för ett besökscentrum. Och det är alltså något som regeringen håller med om. Tanken är att Jónstótt ska byggas om för att kunna fungera som besökscentrum.

Staten köpte Gljúfrasteinn 2002. Två år senare öppnades en utställning om Halldór Laxness. Huset har i princip stått orört sedan hans efterlevande flyttade ut. Nu besöks Gljúfrasteinn av omkring 7 000 personer om året. Under somrarna arrangeras en populär konsertserie i husets salong.

Förutsättningarna för att ta emot ett större antal gäster är dock inte de bästa. Huset är skyddat enligt lag vilket begränsar de arbeten som får göras. En liten reception har inrättats i det som tidigare fungerade som garage. Men det är trångt och personalutrymmena är dåliga.

Med ett nytt besökscentrum ska fler gäster kunna välkomnas. Förutom utställningslokaler ska centrumet också fungera som ett nav för forskning om Halldór Laxness. Det finns också planer på att bygga forskarbostäder och forskningsutrymmen i det nya centrumet.

Det beslut som klubbades i alltinget i juni 2016 var alltså enhälligt. Symboliken i den breda uppslutningen bakom förslaget fanns kvar när beslutsunderlaget nyligen presenterades vid ett regeringssammanträde. Det lades fram av företrädare för samtliga tre regeringspartier: statsminister Katrín Jakobsdóttir från Gröna vänstern, finansminister Bjarni Benediktsson från Självständighetspartiet och kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir från Framstegspartiet.

Hittills har det inte presenterats några ekonomiska ramar för projektet.

Här kan du läsa mer om besökscentrumet.