måndag 27 augusti 2018

Isländska ministrar splittrade om fortsatt valfångst

Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson är inte övertygad om att Islands valfångst är hållbar. Regeringen är splittrad i frågan. Fiskeminister Kristján Þór Júlíusson är för fortsatt jakt på val medan statsminister Katrín Jakobsdóttir också är tveksam. Men frågan delar också Gröna vänstern. Alltingsledamoten Lilja Rafney Magnúsdóttir vill inte stoppa jakten.

Årets jaktsäsong är den sista av fem enligt tidigare regeringsbeslut. För att jakten på val ska kunna fortsätta nästa år behövs ett nytt beslut. Regeringspartierna är splittrade i frågan. Oavsett vilket parti som kommer att tvingas backa kommer det att utsättas för en svår svekdebatt.

Inför beslutet ska förutsättningarna för jakten utredas. Så lyder beskedet från statsminister Katrín Jakobsdóttir. Hon leder också Gröna vänstern, ett parti där motståndet mot fortsatt valfångst är starkt och som under 2015 års landsmöte beslutade om att försöka stoppa jakten.

Men både Självständighetspartiet och Framstegspartiet - de två övriga regeringspartierna - anser att jakten är hållbar och att den därför ska fortsätta. Det sade också fiskeminister Kristján Þór Júlíusson i ett interpellationssvar till Renässans Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir vände sig även till miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson med frågor om valjakten. Där var interpellationssvaret annorlunda. Han ifrågasatte jaktens hållbarhet. Om det blir en fortsättning vill han undersöka föroreningar vid valfångststationen i Hvalfjörður.

Ministrarna har alltså olika åsikter i frågan. Men att det skulle finnas några frågetecken kring jaktens hållbarhet är enligt Gísli Víkingsson, marinbiolog vid Hafrannsóknastofnun, inte korrekt. Han säger i Morgunblaðið att beståndet av sillval runt Island uppgår till omkring 40 000 djur. Den årliga fångstkvoten är 161 sillvalar:
"Dessa kvoter är hållbara. De är mycket försiktigt bestämda."
Valfångsten är dock inte bara en konfliktfråga mellan regeringspartierna. Också inom Gröna vänstern finns det delade meningar. Alltingsledamoten Lilja Rafney Magnúsdóttir säger till Vísir att hon gärna ser en utvärdering av jakten. Men hon ser i dagsläget inga skäl att stoppa den:
"Jag har varit inne på den åsikten att islänningar borde bevara sin rätt till hållbar jakt på de valarter och de bestånd som anses vara hållbara och exploaterbara."
Här kan du läsa mer om Islands valfångst.