fredag 17 augusti 2018

Ny tunnel under Hvalfjörður måste bli längre och bredare

En ny tunnel under Hvalfjörður behöver vara 7,5 kilometer lång. Och den behöver inte bara vara längre än dagens tunnel. Den behöver också vara bredare och luta mindre. Dessutom ställs det betydligt högre krav på utrymningsvägar. Den bästa platsen för ett tunnelbygge är längre in i fjorden. Det visar en utredning som Mannvit gjort på uppdrag av Vegagerðin.

I september ser det ut som att avgiften för att använda tunneln under Hvalfjörður kommer att försvinna. Då överlämnas tunneln till den isländska staten drygt tjugo år efter invigningen. Tunnelbolaget Spölur har ägt och drivit tunneln. Bolaget har nu genom avgifterna fått igen investeringarna med avtalad avkastning.

Att avgifterna för att använda tunneln slopas innebär sannolikt inte att vägavgifter försvinner. Regeringen håller dörren öppen för att finansiera utbyggnader och underhåll av vägnätet genom tullar och tunnelavgifter.

Kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson skriver i Fréttablaðið att regeringen nu investerar mer i infrastruktur än vad som gjorts under de senaste åren. Summan har sedan 2016 växt från 5,5 miljarder isländska kronor till 12 miljarder i år.

Men, skriver Sigurður Ingi Jóhannsson, behovet är fortfarande stort. För att kunna öka takten överväger regeringen avgifter. Genom att betala för att använda vägar och broar skulle regeringen genom dessa avgifter kunna dubbla investeringarna i vägnätet.

Allt oftare talas det om behovet av att bygga en ny tunnel under Hvalfjörður. I snitt är det nu ungefär 7 000 fordon om dagen som använder tunneln under fjorden. När trafiken är som tätast är köerna ofta långa. Inget pekar heller på annat än att trafikvolymerna kommer att fortsätta öka.

Mannvit har på uppdrag av Vegagerðin utrett förutsättningarna för en andra tunnel under fjorden. Dagens tunnel är 5 770 meter lång. Den motsvarar inte de krav som ställs på motsvarande byggen i dag. Bristerna gäller bland annat utrymningsvägar.

Den bästa platsen för en ny tunnel är längre in i Hvalfjörður. På den södra sidan kan den börja strax öster om den befintliga tunneln. På den norra sidan föreslås den hamna längre österut och mynna vid Kúludalsá.

För att klara dagens säkerhetskrav behöver tunneln vara bredare och mindre brant. Den skulle bli omkring 7,5 kilometer - alltså nästan två kilometer längre än dagens tunnel. Det är nödvändigheten att minska lutningen till högst 5 procent som är det huvudsakliga skälet till att den blir så mycket längre.

Den nya tunneln ska ha förbindelser till dagens tunnel. Passagerna mellan dem ska förbättra utrymningsvägarna. Utskjutande delar måste byggas med 250 meters mellanrum.

Förbättringarna gör också att den nya tunneln skulle ha betydligt större kapacitet. Tunneln skulle klara 12 000 fordon om dagen. Om dessutom den gamla tunneln inte tas ur bruk blir kapaciteten ännu högre.

Något beslut om att bygga en andra tunnel under Hvalfjörður finns dock inte. En sådan investering finns inte heller i regeringens infrastrukturplan för de närmaste åren.

Här kan du läsa mer om tunneln under Hvalfjörður.