tisdag 7 augusti 2018

Översvämningar från Skaftárjökull stänger ringvägen

Illustration: Vegagerðin
Ringvägen stängdes i går för trafik väster om Kirkjubæjarklaustur. Översvämningarna från Skaftárjökull strömmade över vägen på en 500 meter lång sträcka. Under kvällen öppnades vägen för större fordon som fick fortsätta på egen risk. Vattenmassorna minskar nu - men översvämningarna kan komma att påverka trafiken i flera dagar.

Översvämningarna från Skaftárjökulls kalderor håller nu på att minska i omfattning. Det finns inte längre några enorma volymer smältvatten kvar i någon av kalderorna. Men problemen kommer att fortsätta i ytterligare några dagar.

Vatten började i går morse att strömma över ringvägen vid Eldhraun väster om Kirkjubæjarklaustur. Först sänkte polisen den tillåtna hastigheten på vägen från 90 till 30 kilometer i timmen. När vattenståndet blev för högt stängdes ringvägen helt och hållet.

Vattenmassorna lade då en sträcka på 500 meter under vatten. Översvämningarna har inte spolat bort någon asfalt, men vägrenen har skadats.

Den drabbade platsen ligger inte långt från avfarten till gården Skál. Den grävdes upp i söndags i förhoppningen om att kunna undvika att översvämningarna skulle göra ringvägen oframkomlig.

Trafiken leddes om via Meðalland - något som orsakade långa köer. Den bitvis enfiliga omvägen över Meðalland är 53 kilometer, varav knappt hälften är grusväg i dåligt skick. Nu är vägen dessutom ovanligt blöt.

Under måndagskvällen öppnades ringvägen åter för trafik, men enbart för större fordon. De som valde att köra informerades av polisen om att de fortsatte på egen risk. Vägen är alltjämt stängd för personbilar eftersom vattenståndet är för högt för att de ska kunna passera den översvämmade sträckan.

Förhoppningen är att kunna öppna vägen för trafik under dagen. En ny bedömning av läget görs nu på morgonen. Under natten har personal från räddningstjänst funnit på plats vid avspärrningarna.

Vattenmassorna sjunker dock undan långsammare än beräknat. Skälet tros vara att de kraftiga översvämningar som ägde rum på samma plats 2015 drog med sig sediment som täppte till många håligheter i de lavaområden som ligger bredvid ringvägen. Dessutom är grundvattennivåerna högre efter en ovanligt regnig sommar. Därför tar det nu längre tid för smältvattnet att passera Eldhraun.

Vegagerðin övervägde länge att gräva upp en del av ringvägen för att underlätta genomströmningen. Beslut togs dock om att vänta ut situationen. Myndigheten funderade också under en tid på att försöka hålla ett körfält öppet genom Eldhraun, men det ansågs inte vara möjligt ur säkerhetssynpunkt.

Sedan tidigare är delar av vägarna 208 och F208 stängda för trafik. Bron över Eldvatn står alltjämt kvar trots att den mark som omger brofästena eroderat kraftigt. Den nuvarande bron är från 1967. Den ska nästa sommar ersättas av en ny bro som just nu byggs i Polen.

Översvämningarna drabbar bara en liten del av södra Island. Men den lukt av svavel som de för med sig sprider sig över landet. Polisen i Norðurland vestra meddelade i söndags kväll på Facebook att det kommit rapporter från olika delar av regionen om tydlig svavellukt som härrörde från Skaftárjökull.

Här kan du läsa mer om översvämningarna.