onsdag 8 augusti 2018

Översvämningar stänger ringvägen ytterligare en dag

Foto: Benedikt G. Ófeigsson/
Veðurstofa Íslands
Ringvägen är fortfarande stängd i Eldhraun väster om Kirkjubæjarklaustur där smältvatten strömmar över körbanan. Men under eftermiddagen i går började översvämningarna från Skaftárjökull att sjunka tillbaka. Vegagerðin hoppas under dagen kunna öppna vägen för all trafik. Översvämningen är den näst största någonsin i Skaftárjökull.

I torsdags morse kom de första tecknen på att Skaftárjökulls östra kaldera var på väg att börja tömmas. Vattenmassorna nådde älven Skaftá snabbare än väntat. Sent i lördags kväll var genomströmningen vid Sveinstindur vid Öræfajökull 1 556 kubikmeter i sekunden. Den normala nivån är ungefär en tiondel.

Men översvämningen håller nu på att ebba ut. Genomströmningen vid Sveinstindur var i går kväll nere på 300 kubikmeter i sekunden.

Översvämningarna är enligt Fréttablaðið de näst största någonsin i Skaftárjökull. Den här gången svämmade östra och västra kalderan över samtidigt - något som inte hänt tidigare. Större är bara den översvämning som inträffade hösten 2015. Totalt rör det sig enligt RÚV om 40 översvämningar sedan 1955.

En förklaring till att de senaste översvämningarna blivit så stora kan vara att de inträffar mer sällan. Länge svämmade Skaftárjökull över i snitt vartannat år. Men 2015 års översvämning föregicks av en femårig paus. Den här gången tog det alltså tre år.

Under måndagsmorgonen började översvämningarna att forsa över ringvägen i Eldhraun väster om Kirkjubæjarklaustur. Först sänktes den tillåtna hastigheten till 30 kilometer i timmen. När vattenståndet steg stängdes vägen för all trafik. På kvällen öppnades vägen på nytt - men bara för större fordon.

Ringvägen hålls fortfarande stängd. Personbilar och fordon som inte vill ta risken att använda den kilometerlånga sträcka av ringvägen som är drabbad är hänvisade till omvägen via Meðalland.

Vegagerðins förhoppning om att kunna öppna vägen under tisdagen infriades inte. Under förmiddagen steg vattenståndet på körbanan trots att genomströmningen från Skaftárjökull minskade. Samtidigt steg vattenståndet även i sjöarna Grænlækur och Tungulækur.

Myndigheten övervägde i går åter att gräva upp vägen för att minska trycket. Vegagerðin tog dock beslutet att avstå. Även om åtgärden skulle minska riskerna för skador på vägren och asfalt skulle den också innebära att vägen skulle förbli stängd i ytterligare ett par dagar på grund av reparationer efter översvämningarnas slut.

Under eftermiddagen började översvämningarna att sjunka tillbaka även längs ringvägen. Vegagerðin hoppas nu kunna öppna vägen för trafik under dagen.

Vägarna 208 och F208 öppnades i går för trafik. De bedöms inte längre vara i riskzonen. Bron över Eldvatn - som skadades svårt under översvämningarna för tre år sedan - förblir dock stängd och öppnas inte på nytt innan den har inspekterats.

Här kan du läsa mer om översvämningarna i Skaftárjökull.