måndag 13 augusti 2018

Rekordhög livslängd för isländska kvinnor

Isländska kvinnor blir nu i genomsnitt 83,9 år. Isländska män blir 80,6 år. Kvinnornas medellivslängd ökar till den högsta någonsin - men bland männen sjunker den för andra året i följd. Skillnaden mellan kvinnor och män ökar dessutom för andra året i rad. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

2015 var det år när gapet mellan mäns och kvinnors medellivslängd var som lägst. Då skilde det bara 2,6 år mellan könen. Isländska kvinnor blev då i snitt 83,6 år och isländska män 81 år.

Sedan dess har kvinnornas medellivslängd fortsatt att stiga. Men för andra året i följd sjunker den för männen. 2017 blev den genomsnittliga kvinnan 83,9 år och den genomsnittliga mannen 80,6 år. Gapet hade då ökat till 3,3 år. Aldrig tidigare har isländska kvinnor blivit så gamla. Medellivslängden var dock lika hög 2012.

Medellivslängden ökar snabbt. Så sent som för tio år sedan blev män i snitt 79,4 år och kvinnor 82,9 år. Och under perioden 1971 till 1975 var snittet 71,6 år för män och 77,5 år för kvinnor.