måndag 20 augusti 2018

Valet i Árneshreppur underkänns inte trots stora brister

En rad brister fanns i genomförandet av kommunalvalet i Árneshreppur. Men bristerna är inte tillräckliga för att underkänna valet. Ingen som skulle ha haft rösträtt i kommunen nekades att rösta. Därför finns det enligt justitiedepartementets beslut heller ingen anledning att tro att bristerna skulle ha påverkat utgången.

I Árneshreppur i Västfjordarna har ett planerat kraftverksbygge vid Hvalá i Ófeigsfjörður blivit en stridsfråga som delar invånarna. Vissa ser kraftverket som en tänkbar räddning för Islands minsta och mest isolerade kommun. Andra anser att stora naturvärden offras för ett bygge som inte garanterar kommunen några förbättringar.

I vårens kommunalval var det fem personer som samtliga säger ja till planerna som valdes in i fullmäktige. Skipulagsstofnun gav med några mindre anmärkningar nyligen klartecken till den nya detaljplanen för området. Det betyder att det inte längre finns några hinder för den första etappen av bygget.

Planerna för Hvalá präglade upptakten till kommunalvalet. Några veckor före valdagen skrev sig plötsligt arton nya invånare i kommunen. Majoriteten av dem saknade koppling till Árneshreppur och var uppenbart inte bosatta i kommunen. Ja-sidan tolkade det som ett sätt för kraftverksmotståndare att försöka kuppa valet genom att skaffa sig rösträtt.

Þjóðskrá Íslands utredde folkbokföringsflyttarna. I slutändan var det bara två av de arton som godkändes. De fick därmed också rösträtt i Árneshreppur. Övriga uppfyllde inte kraven för att kunna betraktas som bosatta i kommunen.

Frågan om folkbokföringsflyttarna splittrade de fem ledamöterna i fullmäktige. Tre av dem - som alla är positiva till kraftverksbygget - röstade för att underkänna flyttarna medan två - som bägge är emot planerna - reserverade sig mot besluten.

Motståndare till kraftverksplanerna överklagade utan framgång kommunens hantering av röstlängden till sysslomannen i Västfjordarna. Två av dem, Elías Svavar Kristinsson på Drangar och Ólafur Valsson i Norðurfjörður, vände sig därefter till justitiedepartementet. Men inte heller där har de någon framgång.

Justitiedepartementet skriver i beslutet att det fanns en rad brister i genomförandet. De mest graverande anmärkningarna gäller information om de möten i kommunfullmäktige där frågor om röstlängden behandlades, information om förändringar av röstlängden, om röstlängdens tillgänglighet för väljarna, om en persons plats i röstlängden och om synpunkter på röstlängden som framfördes på valdagen men som inte behandlades i fullmäktige.

Trots bristerna anser justitiedepartementet att valresultatet gäller. Ingen av bristerna var tillräckligt allvarliga för att valet ska behöva göras om. Det finns nämligen enligt departementet inget som tyder på att någon som faktiskt borde ha haft rösträtt i Árneshreppur nekades att rösta. Därför påverkades inte valresultatet av bristerna.

Elías Svavar Kristinsson och Ólafur Valsson ansåg dessutom att justitiedepartementet var jävigt och därför inte kunde hantera ärendet. Skälet var att Þjóðskrá Íslands haft kontakt med departementet när myndigheten utredde folkbokföringsflyttarna. Justitiedepartementet går inte heller här de två till mötes och anser att det inte funnits något jäv.

Besluten från justitiedepartementet och Skipulagsstofnun betyder alltså att planerna kan fortsätta. Nästa steg blir att Vesturverk, som ska utföra arbetet, söker om bygglov för första etappen. I den ingår arbeten på den väg som leder fram till Hvalá och vissa arbeten på plats.

Här kan du läsa mer om turerna kring kommunalvalet i Árneshreppur.