måndag 3 september 2018

6 261 utlänningar isländska medborgare på tio år

6 261 utlänningar fick isländskt medborgarskap mellan 2008 och 2017. Antalet nya medborgare var högst just 2008. Efter finanskraschen minskade antalet för att på nytt öka i takt med att högkonjunkturen tog fart. Sju av tio nya medborgare har fyllt 18 år. Det framgår i ett interpellationssvar från justitieminister Sigríður Á. Andersen.

Fram till finanskraschen hösten 2008 sökte sig många utlänningar till Island för att arbeta. Efter krisen blev många arbetslösa. En svag isländsk krona gjorde dessutom att det inte längre var lika lockande att stanna för utländska medborgare som inte förlorat sina jobb.

Krisåret 2008 var det 914 utländska medborgare och statslösa som fick isländskt medborgarskap. Det var det högsta antalet hittills. Sedan dess och fram till 2017 har 6 261 utlänningar blivit isländska medborgare. Förra året var det 690 personer som fick medborgarskap.

72 procent av de nya medborgarna hade fyllt 18 år när de fick medborgarskap.

Statistiken har tagits fram av Hagstofa Íslands med anledning av en interpellation från Gröna vänsterns Andrés Ingi Jónsson till justitieminister Sigríður Á. Andersen.