lördag 8 september 2018

Dagens bonuscitat

"Inhemska bankirer vidtog starkt varierande åtgärder eller gärningar som säkerligen är tvivelaktiga och som har dömts som straffbara för att i praktiken rädda institutionerna. ... Man ville dra någon till ansvar för kraschen. Det rådde straffglädje och stor ilska gentemot bankirerna."

Helgi Gunnlaugsson, kriminolog vid Háskóli Íslands, i Vísir om synen på brottslighet och finanskraschen.