söndag 23 september 2018

Dagens citat

"Detta är ett stort problem. De förirrar sig in i staden och naturligtvis tar samhället emot dem mycket väl, men det är tråkigt att de blir smutsiga. De flesta av dem påträffas vid hamnen."

Biologen Karen Lynn Velas i Morgunblaðið om arbetet på Hemön med att tvätta och hjälpa vilsna lunnefågelungar som hamnat inne i centrum ut till havs.