torsdag 27 september 2018

Dagens citat

"Det som har hänt är inte att bara att amerikaner och andra av dessa större Nato-länder har intresserat sig för dessa områden, utan dessutom har samarbetet mellan de nordiska länderna intensifierats när det gäller säkerhets- och försvarsfrågor. Trots att de inte alla är med i Nato - som finländarna och svenskarna - är de ändå alliansens närmaste samarbetspartner."

Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson i Vísir om det förändrade säkerhetsläget i Nordatlanten som åter gjort Island intressant inom Nato.