lördag 29 september 2018

Dagens citat

"Det måste sägas som det är att vi trodde att vi skulle kunna titta mer på förebilder utomlands och vi tittade mycket på vad utländska domstolar hade gjort eftersom ju Island i ganska stor utsträckning byggde sin lagstiftning på brottsbalkar från Europa. Det visade sig att det inte fanns något och det var lite speciellt när vi insåg att vi gjorde detta på egen hand."

Ólafur Þór Hauksson, den åklagare som ledde arbetet med utredningar av brottsmisstankar med koppling till finanskraschen, i RÚV om att myndigheten hade få internationella förebilder att gå efter i arbetet.