torsdag 13 september 2018

Dagens citat

"Jag hade dock ingen erfarenhet av att vara en del av det som skedde. När man jobbar utomlands - som jag som hade hamnat i några revolutioner som orange revolutionen, rosa revolutionen, Ukraina och Georgien och allt möjligt sådant - så är det möjligt att hålla en viss distans eftersom du bara jobbar. Du är professionell och du jobbar med detta, men när du är hemma och ditt land befinner sig i sådana problem och man inte vet något annat än att det håller på att gå i konkurs så är allt annorlunda och det är enormt svårt."

Urður Gunnarsdóttir, tidigare informationsansvarig vid utrikesdepartementet, i Vísir om hur det var att arbeta när finanskraschen drabbade Island hösten 2008.