söndag 9 september 2018

Dykare upptäckte ny öppning och döda fiskar i Kleifarvatn

En stor öppning på botten, väldiga mängder svart sand och döda fiskar. Det är vad Fraser Cameron nyligen såg när han dök i Kleifarvatn. Han dyker regelbundet i sjön - och den senaste tiden har han noterat flera förändringar. Kristín Jónsdóttir vid Veðurstofa Íslands säger till RÚV att de kan bero på de jordskalv som skakade området i somras.

Kleifarvatn är en sjö som ständigt utmanar forskare och experter. I området är jordskalv vanliga. Den senaste större jordskalvssvärmen - med hundratalet skalv - inträffade den 31 juli i år. Sjön påverkas också av stora jordskalv i regionen. Efter det kraftiga skalv som inträffade 2000 sjönk vattenståndet och ett område med heta källor blev synligt på botten.

Sedan dess har observationerna om ovanlig aktivitet fortsatt. Ofta har stora mängder döda fiskar påträffats i sjön. De kan antingen ha skållats av plötsliga temperaturförändringar vid heta källor på Kleifarvatns botten eller ha dött av gaser som strömmat ut i sjön.

Fraser Cameron dyker ofta i Kleifarvatn. Under en dyktur såg han nyligen stora förändringar på botten. Han säger till RÚV att det rörde sig om en stor öppning, väldiga mängder svart sand och ett antal döda fiskar:
"En krater, som jag känner till mycket väl, hade blivit till en stor öppning som var åtminstone tio meter bred. Vattnet i detta område är vanligtvis klart och sikten god, men under denna tid var sikten runt öppningen dålig och hela området svart."
Han vågade inte ta sig så nära öppningen att han skulle kunna se hur djup den var. Kristín Jónsdóttir vid Veðurstofa Íslands säger till RÚV att det är känt att det finns mycket heta områden i Kleifarvatn. Den senaste tiden har dock ingen anmärkningsvärd aktivitet noterats. Förklaringen till förändringarna skulle kunna vara den jordskalvssvärm som drabbade området i somras:
"Det är inte otänkbart att den serien öppnade sprickor och stängde andra och att området med geotermisk värme förändrades."
Här kan du läsa mer om Kleifarvatn.