onsdag 26 september 2018

Enda butiken i Árneshreppur stänger för gott - igen

Ännu en gång ser Árneshreppur ut att mista den enda butiken i kommunen. Och den här gången verkar kommunpolitikerna ha små förhoppningar om att kunna hitta någon som vill driva lanthandeln i Norðurfjörður. Beskedet kommer efter det kanske mest turbulenta året i kommunens historia där butiksägaren Ólafur Valsson varit en av huvudpersonerna.

För ett år sedan lade kooperativet Kaupfélag Steingrímsfjarðar ned butiken i Norðurfjörður. Den hade då gått med förlust flera år i rad. Kooperativets ledning såg inga möjligheter att få verksamheten att gå runt. När lanthandeln stängdes försvann den enda butiken från kommunen för invånarna i Árneshreppur.

Men det dröjde inte länge innan kommunen hade hittat en ny handlare. I november förra året öppnade Ólafur Valsson butiken på nytt. Kommunens sätt att bidra till möjligheten att få driften att gå runt var att inte ta ut någon hyra för butikslokalerna.

Nu står det klart att Ólafur Valsson lägger ned efter bara elva månader som handlar i Norðurfjörður. Han skriver i ett brev som skickats till vissa kommuninvånare att skälet är utflyttningen från Árneshreppur som minskar kundunderlaget ännu mer. I vinter kommer det att bli ännu färre än tidigare som bor i kommunen.

Ólafur Valsson skriver att han i slutet på augusti vände sig till kommunfullmäktige för att få Árneshreppur kommunen att inte ta ut någon hyra för den lägenhet i Norðurfjörður som används av den person som är anställd i butiken. När han bestämde sig för att stänga hade frågan ännu inte besvarats. Kommunfullmäktige hade sitt första sammanträde planerat tre dagar efter att han delade ut brevet till invånarna.

Vidare skriver Ólafur Valsson att ny utrustning för omkring 1 miljon isländska kronor lämnas kvar i butikslokalerna. Det rör sig om utrustning som han köpte för ett bidrag som lanthandeln tidigare i år fick från Byggðastofnun.

Men i brevet anas också en rad konflikter. Ólafur Valsson säger att han kommer att vända sig till de kommuninvånare som varit de flitigaste kunderna för att handla till rabatterade priser innan varulagret transporteras bort. Han hävdar att kommunpolitikerna var beredda att gå längre genom direkta subventioner när Kaupfélag Steingrímsfjarðar drev butiken och övervägde att stänga. Och han anser att kommunfullmäktiges hantering av frågan tyder på att den inte är prioriterad.

I ett brev till invånarna skriver kommunfullmäktige att det nu är viktigt att försöka hitta lösningar på situationen. Där talas det om olika möjligheter att få livsmedel och andra förnödenheter transporterade till kommunen med flyg. Kommunfullmäktige efterlyser förslag från invånarna.

Under vintern är två veckoliga flyg mellan Gjögur - det enda flygfältet i kommunen - och Reykjavík enda sättet att resa till och från Árneshreppur eftersom vägen i regel är oframkomlig. Stora mängder snö och små mängder trafik gör att Vegagerðin inte har någon skyldighet att hålla den öppen. I praktiken brukar det betyda att invånarna är isolerade från omvärlden flera månader i sträck.

Kommunfullmäktige vill därför undersöka möjligheterna att få transportkostnader för livsmedel subventionerade.

I brevet skriver kommunpolitikerna att de också gärna tar emot förslag vad gäller fortsatt drift av butiken. Men det verkar inte som att de denna gång tänker annonsera efter nya handlare. Innan kommunen i höstas kom överens med Ólafur Valsson var det ytterligare en person som var beredd att ta över butiken.

Nu tycks det inte som att politikerna i fullmäktige har några förhoppningar om att kunna hitta en ny handlare inför vintern. Däremot finns det visst hopp om att butiken ska kunna öppna till våren. Då är kundunderlaget större på grund av turism, säsongsboende och fiskare.

Nedläggningsbeskedet kommer efter det kanske mest turbulenta året i Árneshreppurs historia. Där har Ólafur Valsson stått på en sida i en djup konflikt med de fem folkvalda i kommunfullmäktige. Striden gäller det planerade vattenkraftverket vid Hvalá.

Ólafur Valsson har tillhört de kommuninvånare som motsatt sig bygget. Inför vårens kommunalval underkändes sexton folkbokföringsflyttar till Árneshreppur. Många av personerna hade starka kopplingar till kraftverksmotståndare. Ja-sidan såg det som ett sätt att försöka skaffa sig rösträtt i kommunen och därmed kuppa kommunalvalet.

I valet samlades motståndarna bakom Ólafur Valsson. Men han fick inte tillräckligt med stöd. I stället var det fem personer som säger ja till kraftverket som valdes in i fullmäktige. Turerna kring valet - där kommunen strök personer från röstlängden eftersom de ansågs ha genomfört skenflyttar till Árneshreppur - överklagades av bland annat just Ólafur Valsson.

Beslutet att stänga butiken kommer tveklöst av många att sättas i samband med nej-sidans förlust i kommunalvalet och avsaknaden av framgångar när det gällde att överklaga valresultatet. Kritiker har till och med påstått att enda syftet med hans flytt till Árneshreppur var att försöka stoppa kraftverket. Det är ett påstående som det i dagsläget inte finns några som helst bevis för.

Beskedet kommer när kommunens existens redan är hotad. Kommunalrådet Eva Sigurbjörnsdóttir har sagt att ett samgående med en grannkommun sannolikt blir verklighet inom kort. Skolan öppnades inte i höst eftersom det bara fanns en elev som nu i stället går i skolan i Drangsnes. Och ytterligare invånare har beslutat sig för att flytta från Árneshreppur.

Vid årsskiftet hade Árneshreppur 46 invånare. Det antalet kommer sannolikt att krympa till ungefär 40 vid nyår - varav bara knappt hälften bor i kommunen året runt. Och det kan alltså betyda att Islands minsta och ensligaste kommuns självständighet snart är historia.

Här kan du läsa mer om turerna kring den enda butiken i Árneshreppur.