torsdag 27 september 2018

Fler islänningar väljer stabila priser före höjda löner

Hellre stabila priser och kortare arbetsdagar än rejält höjda löner. Och en utbredd oro för skenande inflation. Så ser många islänningar på den pågående avtalsrörelsen. Det visar en opinionsundersökning utförd av Gallup på uppdrag av näringslivsorganisationen Samtök atvinnulífsins.

De senaste åren har många yrkesgrupper fått stora löneökningar. Inför den här avtalsrörelsen försöker Samtök atvinnulífsins bromsa kraven på höjda löner. I stället talar organisationen om att mer blygsamma löneökningar är ett sätt att inte pressa upp inflationen som i sin tur riskerar att utradera effekterna av löneökningar.

Hela 64 procent av islänningarna uppger att de är mycket bekymrade över skenande inflation. Bara 10 procent känner liten oro för inflationen.

Vidare är det 49 procent som tycker att de nya kollektivavtalen bör fokusera snarare på stabila priser än på löneökningar. Men det är 26 procent som inte instämmer i att hänsyn till prisnivåer bör väga tyngre än löneutvecklingen.

Deltagarna i undersökningen fick också rangordna olika frågors betydelse i avtalsrörelsen. Här fick kortare arbetstid flest röster med en total poäng på 49 av 100. Därefter följde blygsamma löneökningar för att främja lång inflation med 45 poäng, avsevärda löneökningar med 33 poäng och mer flexibla arbetstider med 32 poäng.