måndag 3 september 2018

Fler positiva till gågator i Reykjavík under hela året

Allt fler Reykjavíkbor vill att delar av centrum blir gågator under hela året. Mest förtjusta i gågatorna är personer som bor i stadskärnan. Men däremot ökar inte antalet kommuninvånare som är allmänt positiva till gågatorna. Det visar en undersökning som utförts av Maskína på uppdrag av Reykjavíks kommun.

Mellan 1 maj och 1 oktober är biltrafik förbjuden i delar av centrala Reykjavík. Då förvandlas delar av Skólavörðustígur, Austurstræti, Bankastræti och Laugavegur till gågator. Dessutom används de enbart som gågator under festivalen Iceland Airwaves och under julhandelns slutspurt.

De senaste åren har området med gågator utökats. Den period som de största shoppinggatorna i centrum är gågator har också förlängts.

Många handlare har varit positiva till förändringarna. Men det finns också butiksägare som är negativa. De hävdar att färre kunder kommer till butikerna när de inte kan parkera direkt på gatan utanför.

Majoriteten i Reykjavík - Socialdemokraterna, Piratpartiet, Gröna vänstern och Renässans - vill göra Laugavegur och Bankastræti till gågator hela året. Enligt förslaget kan också Austurstræti och andra gator i den del av centrum som kallas Kvosin bli aktuella.

Partierna skriver i förslaget att gågatorna är viktiga för att skapa en livlig och varierad innerstad. Förslaget behandlas i tisdagens möte i kommunfullmäktige.

Nu är det 71 procent som uppskattar gågatorna i centrala Reykjavík under sommaren. Det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med förra året. Samtidigt minskar andelen negativa Reykjavíkbor med 1 procentenhet till 11 procent. Det är nu 18 procent som varken gillar eller ogillar gågatorna - en ökning med 5 procentenheter.

Det är alltså något färre som tycker att gågatorna är bra. Mest positiva till gågatorna är personer som ofta befinner sig i centrala Reykjavík. Boende i själva stadskärnan är också mycket positiva till gågatorna. Minst entusiastiska är kommuninvånare i stadsdelar som ligger långt bort från centrum som Breiðholt och Kjalarnes.

Hela 25 procent vill att gågatorna ska vara kvar under hela året. Det är en fördubbling på bara ett år. Samtidigt har andelen Reykjavíkbor som tycker att perioden med gågator är för kort halverats till 6 procent.

Det är nu 5 procent som är helt emot gågator, en siffra som inte har förändrats sedan förra året. Vidare säger 25 procent att perioden är för lång, en tillbakagång med 2 procentenheter. Övriga 40 procent tycker att dagens system - som alltså innebär gågator under fem månader - är bra. Det är nu 7 procent färre som anser att dagens längd på perioden med gågator är lagom.

Även här är det personer som ofta rör sig i centrala Reykjavík som vill permanenta eller förlänga perioden med gågator. Och det är också här boende i centrum som är mest positiva till mer gågator medan kommuninvånare i ytterområden är mer negativa.

45 procent av Reykjavíkborna tycker att gågatorna är mycket bra för folklivet i centrum medan 32 procent säger att de är ganska bra för stadslivet. Bara 23 procent uppger att gågatorna inte påverkar eller är negativa för folklivet.

Personer som regelbundet befinner sig i centrum - och i synnerhet de kommuninvånare som bor i stadskärnan - ser i större utsträckning gågatorna som något som förbättrar folklivet. Mest skeptiska är boende i ytterområden.

Här kan du läsa mer om gågator i Reykjavík.