tisdag 4 september 2018

Island inför fiskekvot för fläckig havskatt

För första gången tas nu fläckig havskatt upp i det isländska fiskekvotsystemet. Under det kommande fångståret får 1 001 ton fläckig havskatt fiskas. Det är ungefär hälften av de fångster som gjorts de senaste åren. Skälet att fisket begränsas är att beståndet är på tillbakagång. Kvoterna ska begränsa fisket av arten.

Sedan 1996 har beståndet av fläckig havskatt i havet runt Island varit på väg tillbaka. Under samma tid har fiske av fläckig havskatt stoppats i exempelvis Kanada eftersom beståndet nått kritiska nivåer. De senaste åren har isländska båtar landat mellan 1 700 och 2 000 ton fläckig havskatt.

Nu begränsas alltså fisket i och med att fläckig havskatt för första gången tas med i kvotsystemet. Under det kommande fångståret är kvoten 1 001 ton fläckig havskatt. Det är alltså bara ungefär hälften av de senaste årens fångster.

Fläckig havskatt fiskas med långrev eller bottentrål. Arten är också ofta bifångst till annat fiske.

Beslutet att begränsa fisket har tagits av Fiskistofa utifrån rekommendation från Hafrannsóknastofnun. Det anses vara nödvändigt eftersom fläckig havskatt länge överfiskats. Åtgärden syftar till att hålla fisket på en nivå som gör att beståndet kan återhämta sig och växa.

De båtar som nu fått kvoter för fläckig havskatt får påbörja fisket den 1 november i år. Beslutet om kvotfördelningen kan överklagas till och med den 1 oktober.