måndag 10 september 2018

Islands kocklandslag gör uppror mot odlad lax i havskassar

Hela isländska kocklandslaget hoppade av efter att ledningen skrivit ett sponsoravtal med Arnarlax. Ingen av dem ansåg att det gick att försvara laxodling i kassar till havs - inte minst eftersom flera isländska restauranger bojkottar odlad lax från havskassar. Efter avhoppen rev landslaget upp avtalet. Arnarlax hävdar att kockarna blivit offer för påtryckningar.

Frågan om laxodlingar i havskassar har de senaste åren blossat upp till en av de hetaste miljödebatterna. Många norska företag har sökt sig till Island när det blivit allt svårare att få tillstånd till nya odlingar på hemmaplan. Flera av de isländska laxodlingar som nu växer har norska intressenter.

Hittills är det laxodlingarna i Västfjordarna som har växt snabbast. I debatten ställs arbetstillfällen mot miljöhänsyn och naturvård. Kritiker till den snabbt växande näringsgrenen anser att konsekvenserna inte utretts tillräckligt. Farhågorna gäller framför allt den odlade laxens inverkan på det vilda beståndet.

Redan har odlad lax som rymt ur havskassar påträffats i några av Islands främsta laxälvar. En sådan fisk fångades den 31 augusti i år i Vatnsdalsá, en älv på nordvästra Island åtskilliga mil från de närmaste odlingarna i Västfjordarna. Hafrannsóknastofnun bekräftade senare i ett pressmeddelande att det var en odlad lax som simmat upp i Vatnsdalsá.

Den som höll i spöet var kocken Sturla Birgisson, som är medlem Klubbur matreiðslumeistara och som såväl tränat som varit medlem av det isländska kocklandslaget. Han var dessutom den första islänningen som tävlade i Bocuse d'Or. Han berättade på Facebook om hur han direkt förstod att det inte var en vild lax som han fångat i Vatnsdalsá:
"Fisken tog flugan och började direkt simma mot mig och efter 30 sekunder gav den upp och lät sig flyta mot mig. Om detta är vad som komma skall i våra fiskeälvar kan vi bara packa ihop."
Bara några dagar efter att Sturla Birgisson fångat en förrymd odlingslax i Vatnsdalsá kom nyheten om att Klubbur matreiðslumeistara tecknat ett sponsoravtal med Arnarlax. Företaget har sin bas i Bíldudalur i Västfjordarna. Arnarlax har hittills inte lyckats få den internationella ASC-certifieringen som visar att odlingen är hållbar och utan negativa miljökonsekvenser.

Sturla Birgisson meddelade omedelbart sitt utträde ur klubben. Han ansåg att det var oförenligt med Klubbur matreiðslumeistaras ideal att samarbeta med ett företag som Arnarlax. Vidare hävdade han att sponsringen gick i motsatt riktning mot hur dagens ledande isländska kockar ser på fiskodling:
"Det är tragiskt att tänka på att samtidigt som många av landets främsta restauranger har gått samman för att värna Islands miljö och djur- och växtliv genom att meddela att de enbart serverar lax från landodlingar har klubben förletts för pengar och marknadsför norsk odlingslax som odlas i öppna havskassar runt landet."
Hela kocklandslaget hoppade därefter av i protest mot sponsoravtalet med Arnarlax. De skrev i ett uttalande att den lax som odlas i havskassar utgör ett direkt hot mot det vilda beståndet. Denna typ av laxodling har dessutom negativ inverkan på miljön. Därför kunde de inte företräda landslaget så länge som klubben samarbetade med Arnarlax.

Sponsoravtalet hann bara vara offentligt i ett dygn. Därefter bröt Klubbur matreiðslumeistara samarbetet med Arnarlax. Det officiella skälet var att en av betalningarna för sponsringen skulle ha gjorts den 1 september. De pengarna hade fortfarande inte kommit i fredags.

Arnarlax hävdar på Facebook att medlemmarna i kocklandslaget utsatts för press av fiskerättsägare i laxälvar och att det är därför som de protesterar mot företagets odlingsmetoder:
"Vi tycker att det är oerhört tråkigt att våra unga landslagsmedlemmar har dragits in i en ansiktslös intressekamp med fiskerättsinnehavares tvång och hatisk propaganda mot uppbyggnaden av odling i havskassar här i landet efter framgångsrik förebild från våra grannländer."
Medlemmarna själva har dock inte sagt sig ha blivit utsatta för påtryckningar.