söndag 30 september 2018

Kapten var oaktsam i kollision med isblock i Jökulsárlón

Kaptenen var oaktsam när amfibiebåten Jaki seglade in i ett isblock i Jökulsárlón. Kraften i sammanstötningen var så kraftig att två personer skadades när passagerarna kastades framåt i båten. Vid tidpunkten för olyckan hade kaptenen inte hjälp av någon följebåt. Han medgav själv att han gjort en felbedömning av omständigheterna.

Det var den 22 oktober 2016 som amfibiebåten seglade mellan isbergen i glaciärlagunen Jökulsárlón. Det var lite dimmigt, men sikten var ändå god. Båten var omkring 100 meter från land när olyckan inträffade.

Jaki seglade in i ett isblock som drev under vattenytan. I vanliga fall är vattnet i glaciärlagunen så klart att isberg är lätta att upptäcka. I det här fallet var vattnet grumligare än normalt. Kaptenen uppgav för Rannsóknarnefnd samgönguslysa att han inte mindes båtens hastighet. Den ska dock ha varit lägre än normalt på grund av dimman.

I kollisionen med isblocket kastades passagerarna framåt i båten. Två av dem skadades. En person vrickade foten och en annan bröt handleden.

Kaptenen medgav för Rannsóknarnefnd samgönguslysas utredare att han gjort en felaktig bedömning av omständigheterna. I vanliga fall åker en följebåt före och hittar en säker väg mellan isbergen. I det här fallet åkte följebåten bredvid båten eftersom det inte fanns några tecken på att det skulle finnas isberg under vattenytan. Sådana isberg ska dessutom vara ovanliga så långt från glaciärens utlopp i lagunen. De brukar i regel också vara synliga från kommandobryggan.

Rannsóknarnefnd samgönguslysas slutsats i utredningen av olyckan är att kaptenen varit oaktsam och inte tagit tillräcklig hänsyn till omständigheterna.