tisdag 18 september 2018

Kräver besked om Pia Kjærsgaards inbjudan till alltinget

Besked om vem som bjöd in Pia Kjærsgaard till hundraårsfirandet av unionsavtalet med Danmark på Þingvellir, upplysningar om kommunikationen mellan alltingets talman Steingrímur J. Sigfússon och folketinget och information om när hennes besök kunde ha ställts in. Det kräver nu Piratpartiets Jón Þór Ólafsson i en interpellation. Samtidigt står det klart att firandet blev dyrt.

Att det var Pia Kjærsgaard som i rollen som folketingets talman skulle tala inför alltinget under hundraårsfirandet av unionsavtalet med Danmark kom som en överraskning för många alltingsledamöter. Piratpartiet valde att i protest bojkotta hela ceremonin på Þingvellir. En socialdemokrat lämnade platsen när hon talade.

Såväl inbjudan som protesterna utlöste debatt både på Island och i Danmark. En rad politiker - främst från oppositionen - beskrev Pia Kjærsgaard som en rasist och fascist. Men kritiken mot talmannen Steingrímur J. Sigfússon handlade också om informationen till övriga ledamöter om hennes närvaro. Vissa hävdade att han försökt dölja att hon skulle vara med på Þingvellir.

Steingrímur J. Sigfússon svarade att han inte hade någon sympati för Pia Kjærsgaards åsikter. Men hon var inbjuden i egenskap av folketingets talman. Eftersom firandet gällde undertecknandet av 1918 års unionsavtal var det naturligt att hon representerade Danmark.

Nu kräver Piratpartiets Jón Þór Ólafsson besked om hur det gick till när Pia Kjærsgaard bjöds in till firandet. Han vill bland annat ha all kommunikation mellan Steingrímur J. Sigfússon och folketinget. Han frågar också Steingrímur J. Sigfússon om han ansåg att informationen om besöket till övriga alltingsledamöter varit tillräcklig. Dessutom vill han veta när inbjudan till Pia Kjærsgaard kunde ha dragits tillbaka utan att det hade ställt till problem.

Men det var inte bara Pia Kjærsgaards närvaro som skapade debatt. Hela firandet på Þingvellir ifrågasattes i efterhand. Regeringen hade räknat med upp till 7 000 besökare. Men det kom bara runt 300 personer. Dessutom direktsändes hela firandet i tv.

Notan gick på hela 87 miljoner isländska kronor. Det betydde att kostnaderna för högtidlighållandet av unionsfördraget blev dubbelt så höga som beräknat när beslutet om firandet togs i alltinget.

Förklaringen till de skenande utgifterna kan ha varit att kalkylerna baserades på kostnader för ett liknande firande på Þingvellir år 2000. Då ställdes dock inte lika höga krav på exempelvis belysning och ljud för att evenemanget skulle kunna sändas i tv.

Halva kostnaden gick till att skapa gångvägar och bygga scener. Men hela 22 miljoner gick till belysning - trots att firandet ägde rum i dagsljus under bar himmel. Skälet var att det krävdes särskild belysning för att skapa optimala förutsättningar för tv-sändningen.

På plats fanns förutom Pia Kjærsgaard ytterligare tretton utländska gäster. Räkningen för deras deltagande slutade på 1,4 miljoner isländska kronor. Statskassan betalade två hotellnätter för hedersgästerna.

I ett pressmeddelande från alltinget sägs det att de beräknade kostnaderna överskreds "något" - bland annat på grund av besluten att satsa på ljud och bild. Investeringarna i gångvägar ska komma till nytta även för andra gäster till Þingvellir.

Här kan du läsa mer om debatten om Pia Kjærsgaards närvaro på Þingvellir.