fredag 14 september 2018

Ny magma får Katla att producera enorm mängd koldioxid

Varje dag producerar Katla enorma mängder koldioxid. Gasen kan enligt RÚV vara ett tecken på magmarörelser som indikerar att vulkanen är på väg mot ett utbrott. Samtidigt fortsätter jordskalv att vara vanliga i området. Inget tyder dock i dagsläget på att något vulkanutbrott skulle vara nära förestående.

I år har det gått ett sekel sedan det senaste stora utbrottet i Katla. Men det finns tecken på att ett nytt utbrott skulle kunna närma sig. Ständigt sker stora jordskalvssvärmar kring Katla. Den senaste större skalvserien inträffade i början på augusti i år. Det största skalvet inträffade den 2 augusti och hade en magnitud på 3,6.

Mýrdalsjökull har också expanderat - något som tyder på att ny magma strömmar in i Katlas magmakammare och får glaciären att lyfta.

Innan 1918 års utbrott brukade Katla eruptera med 40 till 80 års mellanrum. Det mönstret är alltså brutet. Men Katla hade sannolikt mindre utbrott som aldrig tog sig igenom glaciärens istäcke 1955, 1999 och 2011.

Nu finns nya tecken på magmarörelser i Katla. De tre senaste åren har isländska och brittiska forskare undersökt utströmningen av gaser från vulkanen. Det är i synnerhet mängden koldioxid som är anmärkningsvärd. Det handlar om 20 000 ton om dagen - vilket enligt RÚV gör Katla till den tredje mest aktiva vulkanen i världen sett till produktion av koldioxid.

Evgenia Ilyinskaya, vulkanolog vid universitetet i Leeds, säger till RÚV att mängden koldioxid rimligtvis måste ha samband med nya inskott av magma i Katlas magmakammare. Efter bara tre års forskning vet de dock ännu inte om det rör sig om någon ökning eller konstanta nivåer:
"En så enorm mängd av koldioxid gör det ganska osannolikt att det bara är ett geotermiskt system som producerar så mycket gas. Det finns sannolikt magma där under vilket behövs för att producera så mycket gas."
I Alaska och på Hawaii har liknande händelser kopplats till vulkanutbrott. Då har den intensiva produktionen av koldioxid börjat upp till ett par år före ett utbrott. Det är ett faktum som gör det viktigt att fortsätta övervaka Katla. Det säger Evgenia Ilyinskaya till RÚV:
"Hon [Katla] är inte inaktiv och dessa resultat visade att något är på gång där."
Katla producerar också stora mängder metan. Vid flera tillfällen i år har dessutom en påtaglig lukt av svavel rapporterats i vattendrag nära vulkanen.

Här kan du läsa mer om Katla.