tisdag 25 september 2018

Politiker bojkottar försäkringsbolag i protest mot stängning

Nu bojkottar politiker och kommuner Vátryggingafélag Íslands, VÍS. Försäkringsbolaget lägger ned sju kontor på landsbygden. Och det är dessa stängningar som nu leder fram till en bojkott. Vilhjálmur Árnason, alltingsledamot för Självständighetspartiet, har redan sagt upp sina affärer med VÍS. Partikamraten Haraldur Benediktsson överväger också en bojkott.

Vátryggingafélag Íslands, VÍS, är Islands största försäkringsbolag. VÍS har drygt en tredjedel av den totala marknaden. Det bildades 1989 genom ett samgående mellan två olika bolag, men historien går ända tillbaka till 1917.

I dagsläget har VÍS tretton kontor på Island. Men vid månadsskiftet försvinner sju av dem. På måndag är det bara sex kontor som kommer att öppna för att ta emot kunder. De finns i Reykjavík, Selfoss, Ísafjörður, Sauðárkrókur, Akureyri och Egilsstaðir.

De sju kontoren som försvinner finns i Akranes, Borgarnes, Húsavík, Keflavík, Höfn och Reyðarfjörður samt på Hemön. De anställda har med några undantag erbjudits tjänster på närliggande kontor. Personalen - en på varje kontor - på Hemön och i Höfn tvingas gå eftersom det inte finns något annat kontor inom pendlingsavstånd. Ytterligare två personer sägs upp då de anses ha blivit övertaliga i samband med omorganisationen.

VÍS skriver i ett pressmeddelande att allt fler sköter sina kontakter med bolaget genom telefon och över nätet. Vidare talas det om en framtidsvision som går ut på att bli ett digitalt tjänsteföretag. Därför är det viktigt att kraftsamla på färre ställen för att kunna erbjuda den service som kunderna i allt större utsträckning efterfrågar.

Men på den isländska landsbygden är missnöjet stort med VÍS beslut att lägga ned de sju kontoren. För bara några månader sedan stängdes kontoret i Grindavík. Kunder kunde då vända sig till kontoret i Keflavík. Nu bommas även det kontoret igen.

Vilhjálmur Árnason, som bor i Grindavík och är alltingsledamot för Självständighetspartiet, säger i Morgunblaðið att han nu har avslutat sina affärer med VÍS. Han ifrågasätter bolagets beslut att lämna en av landets snabbast växande regioner för att flytta mer personal till Reykjavík där kostnadsläget är högre:
"De behöver inte ha den dyraste personalen och de dyraste lokalerna i något huvudkontor i Reykjavík."
Haraldur Benediktsson sitter också i alltinget för Självständighetspartiet. Även han överväger nu att bojkotta VÍS. Han skriver på Facebook att han inte förstår varför den nya tekniken inte skulle kunna göra det möjligt att flytta jobb från Reykjavík till landsbygden i stället för i omvänd riktning:
"För att stå på sitt samhällets sida, sin bygd, så måste det börjas hos en själv. Det spelar roll var vi handlar, var vi köper tjänster, hur vi inrättar vårt dagliga liv. Därför spelar det roll för mig att handla i Einarsbúð [i Akranes] eller i Apótek Vesturlands och så vidare. Företag som sannerligen är en del av mitt samhälle. Med full respekt för andra företag - men de flyttar stora värden och moms bort från vår bygd."
VÍS går också miste om Fjarðabyggð som kund. Nedläggningen av kontoret i Reyðarfjörður innebär att försäkringsbolaget inte längre finns i kommunen. När de befintliga avtalen löper ut vid nyår kommer därför kommunen i protest att teckna avtal med något annat bolag. Det beslutet togs i kommunstyrelsen i går.

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, en samarbetsorganisation för kommuner på västra Island, uppmanar i ett uttalande kommuner, företag och privatpersoner att se över affärerna med VÍS. Nedläggningarna beskrivs som oacceptabelt och som en stor besvikelse. Därför är det rimligt att överväga framtiden.