torsdag 20 september 2018

Politiker i Seltjarnarnes: Turism hotar fågellivet på Grótta

Drönare som stör fågellivet. Turister som övernattar i fågelskådningshus. Besökare som lämnar kvar skräp. Och gäster som tvättar hela kroppen i fotbadet Kvika. Det är några av de negativa konsekvenser som socialdemokraten Karen María Jónsdóttir ser av turismen till Grótta på Seltjarnarnes. Hon skriver i Nesfréttir att hon därför vill begränsa tillgången till området.

Grótta på västra Seltjarnarnes är en av huvudstadsregionens populäraste turistattraktioner. I takt med att turismen ökat har också besökarna till Grótta blivit allt fler. Nu anser Karen María Jónsdóttir, ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige, att problemet har blivit akut för kommunen.

Karen María Jónsdóttir listar i en debattartikel i Nesfréttir en rad saker som bekymrar henne. Läget är särskilt besvärande under häckningsperioden. Hon har bland annat sett silvertärnor som går till attack mot drönare för att skydda sina ungar.

Olaglig övernattning i tält och husbilar samt hus avsedda för fågelskådning, nedskräpning och besökare som tvättar hela kroppen i Kvika - ett fotbad skapat av konstnären Ólöf Nordal - är andra negativa konsekvenser som Karen María Jónsdóttir nämner.

Hon anser att kommunen hittills har ignorerat problemen vid Grótta. Där finns för lite information om hur besökare bör bete sig i området. De bestämmelser som finns under häckningsperioden respekteras inte av alla. Under högsäsongen bör det enligt Karen María Jónsdóttir därför finnas en vakt på plats för att skydda djur och natur.

Vidare föreslår hon ett förbud mot drönare i kommunens ordningsstadga. Även det är en åtgärd som i första hand syftar till att skydda fågellivet under häckningsperioden.

Fler bör enligt Karen María Jónsdóttir åka kollektivt eller cykla ut till Grótta. I dag är parkeringsplatsen där stigen ut till halvön börjar ofta full. Hennes förslag är att besökare som tar bilen i stället ska parkera längre bort från Grótta. Även det ska gynna djur och natur.

Andra brister är avsaknaden av möjligheter att gå på toaletten och att köpa något att äta. Inte heller har kommunen hittills gjort tillräckligt för att motverka nedskräpning.

Men hon har också synpunkter på detaljplanen i området. I dag är Grótta granne med ett litet industriområde. Det vill Karen María Jónsdóttir gärna flytta.

Allt detta ska bidra till att göra Seltjarnarnes västra spets till ett friluftsområde som ska fortsätta locka besökare utan negativ inverkan på djur och natur. Karen María Jónsdóttir efterlyser därför en plan från kommunens sida för att hantera dagens situationen vid Grótta.

Här kan du läsa mer om Grótta.