måndag 24 september 2018

Professor: Koldioxid från Katla inget tecken på utbrott

De enorma utsläppen av koldioxid från Katla behöver inte betyda att något utbrott är på väg. I stället kan vulkanen fungera som en ventil för gas som härstammar från magma på stora djup. Det skriver Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik, på Facebook. Därför anser han också att den medierapportering som säger att ett utbrott är nära är felaktig.

En artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Geophysical Research Letters fick nyligen stor spridning. Slutsatserna var att Katla producerade 10 000 till 20 000 ton koldioxid om dagen. Det gör Katla till en av de mest aktiva vulkanerna i världen när det gäller just utsläpp av koldioxid.

Men exakt vad utsläppen beror på är inte klart. Koldioxiden har koppling till magmarörelser i Katlas vulkaniska system. Det är dock osäkert på vilket djup denna magma befinner sig.

I utländska medier beskrevs det i många fall som att Katla stod på randen av ett utbrott. I DR talades det till exempel om att vulkanen skulle ha vaknat och en dansk expert ansåg att studien visade att magma hade arbetat sig långt upp i berget.

En rad brittiska medier publicerade artiklar som gick ut på att ett vulkanutbrott troddes vara nära förestående. Sarah Barsotti vid Veðurstofa Íslands sade till The Sunday Times att det inte fanns något sätt att med säkerhet veta om och när Katla kommer att eruptera. Ändå talade bland annat Daily Mail, Sunday Express, Daily Mirror och The Sun om att ett enormt utbrott skulle vara på väg. Längst gick Evening Standard som började med löpande uppdatering om utvecklingen.

Den tolkningen sågar nu Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands. I ett inlägg på institutionens Facebook-sida skriver han att inga sådana påståenden görs i studien. I stället skriver forskarna bakom undersökningen att det behövs ytterligare studier innan några orsaker till utsläppen av koldioxid kan fastslås.

Utströmningen av koldioxid har också satts i samband med den förväntade storleken på nästa utbrott. Även detta är tolkningar som Magnús Tumi Guðmundsson kritiserar. Det finns inga bevis för sådana samband:
"Mätningarna säger inget om ett utbrott är på väg eller hur stort nästa utbrott blir och författarna behandlar inte det någonstans i deras artikel. Mätningarna visar dock otvetydigt att koldioxid kommer upp i stora mängder och har gjort det i några år - hur länge är okänt men liknande utströmning kan ha pågått de senaste årtiondena. Än mer oklart är om dessa stora utsläpp är direkt kopplade till magmakammarens bas under Katla eller vilken koppling den har till ansamlingen av magma i vulkanen. Det är tänkbart att Katla fungerar som något slags ventil eller utströmningskanal för gas som lossnar ur magman på stora djup under det vulkaniska områdets södra del."
Magnús Tumi Guðmundsson anser alltså inte att det finns några belägg för att magma skulle ha närmat sig ytan enbart på grund av utsläppen av koldioxid. Gasen kan i stället komma från magma som alltjämt befinner sig åtskilliga mil från markytan.

Något annat som är oklart är om utsläppen är årstidsbundna. Även det är enligt Magnús Tumi Guðmundsson ett skäl till att det behövs ytterligare forskning om Katla. Det kan således inte uteslutas att utsläppen inte ligger på samma nivå hela tiden utan att det finns variationer mellan årstider. Om så vore fallet skulle även det kunna säga något om hur utströmningen av koldioxid ska tolkas.

Evgenia Ilyinskaya, som är en av författarna till studien, är också kritisk till medierapporteringen. Hon skriver på Facebook att alla påståenden om att Katla skulle vara nära ett utbrott är felaktiga eftersom det inte finns någon kunskap om detta. Hon anser dessutom att det av studien inte går att dra slutsatsen att magma samlas som inför ett utbrott.

Här kan du läsa mer om koldioxidutsläppen från Katla.