onsdag 12 september 2018

Regeringen satsar på sjukvården i budgeten för 2019

Regeringen räknar med ett budgetöverskott på 29 miljarder isländska kronor under nästa år. Utgifterna för statskassan ökar med hela 55 miljarder - men samtidigt stiger intäkterna med 52 miljarder. Den största enskilda satsningen görs på mer resurser till sjukvården. Bygget av ett nytt universitetssjukhus får större delen av pengarna.

Finansminister Bjarni Benediktsson presenterade i går regeringens budgetproposition för 2019. Han räknar med en fortsatt stark konjunktur med ett överskott på 29 miljarder isländska kronor i statskassan. Island kommer därför att fortsätta att betala av på statsskulden. Den ska nästa år vara nere under 30 procent av BNP.

Statens utgifter ökar med 55 miljarder under nästa år samtidigt som intäkterna växer med 52 miljarder. Överskottet under 2019 väntas därmed bli det lägsta under den kommande femårsperioden.

Mest nya pengar går till sjukvården. Anslagen höjs med 12,6 miljarder nästa år. Här går 7,2 miljarder till bygget av ett nytt universitetssjukhus vid Hringbraut i Reykjavík. Mer pengar öronmärks också åt vårdcentraler och arbeten mot att minska psykisk ohälsa.

Regeringen beskriver budgeten som en satsning som ska gynna bland annat barnfamiljer, löntagare och företag. Barnbidraget höjs med upp till 100 000 isländska kronor om året för föräldrar som har låga löner. Grundavdraget höjs med 1 procent - något som enligt regeringen främst ska hjälpa låginkomsttagare. Samtidigt sänks arbetsgivaravgiften med 0,25 procent nästa år. Den ska sänkas med lika mycket även 2020.

Anslagen till infrastruktursatsningar ökar med 5,5 miljarder. De investeringarna finansieras genom att regeringen redan nu använder vinster från finansbolag i statlig ägo för att påskynda förbättringar av vägnätet.

Bjarni Benediktsson håller dörren öppen för att sälja ut fler statliga finansinstitutioner. Just nu finns dock inga konkreta planer för ytterligare privatiseringar. Om nya försäljningar skulle bli aktuella ska pengarna gå till olika åtgärder som förstärker statsfinanserna samt gynnar medborgare och företag.

Regeringen lägger också mer pengar på den ökande turismen. Polisen får 410 miljoner isländska kronor för utökad övervakning av vägar på höglandet och populära besöksmål. Dessutom går 90 miljoner till Vegagerðin för att bygga fler toaletter längs större vägar.

Ökade anslag blir det också för public service-bolaget RÚV, polisinsatser för att bekämpa organiserad brottslighet och penningtvätt, gränsskydd, bistånd, EES-samarbete samt riksteatern och den nationella symfoniorkestern.

Däremot infriar regeringen inte löftet om att avskaffa bokmomsen. Skälet är att den inte vill införa en tredje momsklass. I stället kommer inhemsk bokutgivning att stödjas genom bidrag.