fredag 7 september 2018

Resenärer med Wow Air nekas ersättning för saknat bagage

Utan kvitton kan passagerare som blivit av med bagage inte räkna med ersättning för några inköp. Det beslutar Samgöngustofa i två ärenden där resenärer med Wow Air fått sina väskor flera dagar för sent. Foton och kontoutdrag räcker inte för att myndigheten ska göra flygbolaget skyldigt att ersätta de passagerare som fått klara sig utan sina tillhörigheter.

Två resenärer som flög med Wow Air från San Francisco till Keflavík förra hösten får inte rätt till den ersättning de krävt för försenat bagage. I bägge fallen anser Samgöngustofa att de inte kunnat bevisa alla de inköp som de sagt sig ha gjort. Därför får de bara ut en mindre ersättning.

En av passagerarna reste den 12 oktober förra året. Något bagage fanns inte med när planet landade på Island. Det dök upp först efter sju dagar - och bara dagen innan den amerikanska turisten skulle återvända hem.

Resenären skickade in kvitton för utlägg som gjorts på grund av det saknade bagaget. Det rörde sig om inköp av bland annat underkläder, byxor och hygienartiklar. Totalt krävde turisten 1 044 dollar i ersättning.

Men Wow Air erbjöd resenären bara 242 dollar i ersättning samt en återbetalning av bagageavgiften på 70 dollar. Skälet var att det inte fanns kvitton på en rad av de köp som passageraren sade sig ha gjort. Flygbolaget ansåg att det bara fanns bevis på att resenären handlat för 242 dollar.

Den amerikanska turisten vände sig till Samgöngustofa, men myndigheten ger flygbolaget rätt. Resenären hade bifogat bilder på klädesplagg med prislappar och sade sig dessutom kunna skicka ett kontoutdrag för dessa inköp.

Wow Air ansåg att fotografier och kontoutdrag inte var tillräckliga bevis. Samgöngustofa gör samma bedömning. Fotona bevisar inte att turisten faktiskt köpte några kläder. Kontoutdrag duger inte heller eftersom de inte innehåller någon information om vad som inhandlades.

Därför beslutar Samgöngustofa att ersättningen ska stanna på totalt 312 dollar.

Det andra fallet gäller två personer som flög från San Francisco till Paris via Keflavík den 27 september 2017. Bagaget var försenat och anlände till Paris först fyra dagar senare. Under denna tid hade resenärerna gjort en rad inköp.

Resenärerna krävde Wow Air på 871 dollar för inköp av kläder, hygienartiklar, läkemedel, mobilladdare, adaptrar och andra nödvändigheter. De krävde också ersättning för mat på flygplatsen i Paris eftersom planet hem var fem timmar försenat. Dessutom ville de ha bagageavgiften på 80 dollar återbetald.

Wow Air erbjöd passagerarna 300 dollar. Inga kvitton medföljde anspråken. I stället hade de listat utgifter och belopp. Det var inte nog för flygbolaget. Wow Air ville heller inte stå för matkostnader på flygplatsen i Paris eftersom flyget mellan Keflavík och San Francisco var i tid - och därför kom inte resenärerna fram senare än beräknat.

Bolaget nekade även att ersätta turisterna för läkemedel eftersom reglerna säger att de ska förvaras i handbagaget. Hade de inte följt reglerna kunde Wow Air inte hållas ansvarigt.

Även här går Samgöngustofa på flygbolagets linje. Resenärerna har inte kunnat visa att de faktiskt gjort de inköp som påståtts. Därför har ersättningen på 300 dollar varit tillräcklig. Wow Air slipper också betala för mat på flygplatsen eftersom förseningen mellan Paris och Keflavík inte hade någon inverkan på ankomsttiden till San Francisco.

Här kan du läsa fler avgöranden av klagomål mot Wow Air och här och här kan du läsa besluten i sin helhet.