söndag 9 september 2018

Utrikesminister: Islands rätt till valfångst oförhandlingsbar

Islands rätt till att jaga val är inte förhandlingsbar. Det skriver utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson i ett interpellationssvar. Han ser inga tecken på att valfångsten skulle ha negativ inverkan på andra affärsintressen. Årets återupptagna jakt på sillval har inte lett till samma mängd internationella protester som 2006.

När en alltingsledamot ställer en skriftlig fråga till en minister har departementet och ministern femton dagar på sig att svara. Men Þorgerður Katrín Gunnarsdóttirs frågor till utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson om Islands valfångst har tagit betydligt längre tid. Renässans ledare ställde frågorna redan den 9 maj i år. Efter en rad uppskov kom svaren i fredags.

Guðlaugur Þór Þórðarson skriver att de internationella protesterna enbart har gällt jakten på sillval och inte vikval. I samband med att Hvalur - det enda bolaget som jagar sillval - i somras återupptog jakten efter två års uppehåll protesterade EU, Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, Israel, Mexiko, Monaco, Nya Zeeland, Panama och USA.

Utrikesdepartementet fick samtidigt drygt 10 000 mejl från personer i utlandet som protesterade mot jakten. Många av dessa mejl skickades efter att Hvalur för första gången i år sköt en korsning mellan vikval och blåval - en händelse som blev internationellt uppmärksammad. Enligt Guðlaugur Þór Þórðarson skickades det fler mejl när den kommersiella jakten återupptogs 2006.

Men valfångsten har enligt utrikesministern inte haft några ekonomiska konsekvenser. Den har hittills inte varit något hinder i arbetet med att förhandla fram frihandelsavtal med Storbritannien och USA.

Guðlaugur Þór Þórðarson står bakom regeringens beslut att utvärdera jakten på val. Utvärderingen görs inför beslutet att utfärda fångstkvoter på val för ytterligare fem år. Han skriver att Islands rätt att jaga val är odiskutabel:
"För islänningar som en nation som är så beroende av fiske och havets resurser förhandlas det inte om Islands rätt till valfångst. Den rätten är oförhandlingsbar. Internationell lag och konventioner ska respekteras och det är inte möjligt att ifrågasätta Islands rätt att nyttja levande resurser i havet som val på ett ansvarsfullt och hållbart sätt - som det också görs."
Här kan du läsa mer om Islands valfångst.