måndag 22 oktober 2018

Boende i Reykjavík kan slippa vada i älv för att komma hem

Att parkera bilen en kilometer från bostaden och att vada genom en iskall älv eller att hoppas på att istäcket håller. Så ser vardagen ut under vintern för Sveinn Sigurjónsson. Den pensionerade muraren fyller snart 80 år. Trots att han bor i Reykjavíks kommun har han ingen väg fram till huset. Men nu öppnar kommunen och Vegagerðin för att bygga en väg utan att han betalar hälften.

Sveinn Sigurjónsson bor på gården Þverárkot vid fjället Esjas rötter. Fastigheten ligger i Reykjavíks kommun. Han är sannolikt den enda huvudstadsbon som måste ta sig över en älv för att ta sig till och från hemmet.

Snart fyller den pensionerade muraren 80 år. I takt med att Sveinn Sigurjónsson blivit äldre har släktingarna blivit allt mer bekymrade över situationen vid den gård som han köpte 1989. De befarar enligt Morgunblaðið att han under vintrarna utsätter sig för stora risker varje gång han korsar älven Þverá.

En mindre väg går hela vägen fram till Þverárkot. Men det finns ingen bro över Þverá. Under den snöfria delen av året är det i regel inga bekymmer för den som har en stor jeep att köra hela vägen fram. Men under vintern håller inte Vegagerðin vägen öppen. Då får Sveinn Sigurjónsson ställa bilen en kilometer från hemmet och gå sista biten.

Det är passagen över älven som oroar. Þverá kan vara både ström och iskall. Sveinn Sigurjónsson måste alltså vada över älven för att inte bli isolerad i hemmet. När älven fryser brukar han försöka använda istäcket för att ta sig över. Men om det spricker riskerar han att hamna i det iskalla vattnet.

Att det inte finns någon allmän väg fram till gården har också andra konsekvenser för Sveinn Sigurjónsson. Så länge vägen inte ingår i det allmänna vägnätet går det heller inte att få någon kommunal sophämtning. I stället har han uppmanats att lämna sitt avfall på återvinningsstationen i Grafarvogur 16 kilometer bort.

Så löd svaret när frågan var uppe i en av kommunens nämnder i våras. Då fick också Sveinn Sigurjónsson beskedet att han kunde få en ordentlig väg fram till huset mot att han stod för hälften av kostnaden. Vegagerðin räknar med att ett vägbygge skulle kosta mellan 12 och 14 miljoner isländska kronor. Minst 6 miljoner skulle alltså bli notan för Sveinn Sigurjónsson.

Men nu ser det ut som att en lösning kan vara på gång. Kommunen har börjat diskutera ett vägbygge med Vegagerðin. Och där är utgångspunkten att kommunen står för den kostnad som egentligen skulle hamna på Sveinn Sigurjónsson.

Om kommunen och Vegagerðin kommer överens före nyår kan en väg till Þverárkot tas med i Reykjavíks budget för 2019. I så fall kan den bli verklighet under nästa år. Ámundi V. Brynjólfsson vid kommunens miljö- och stadsplaneringsnämnd säger i Morgunblaðið att omständigheterna är mycket speciella:
"Vi tänker åtminstone ta upp diskussionen och se hur det går. Detta är mycket ovanliga och i praktiken unika omständigheter som råder där uppe, att en invånare i Reykjavík behöver ta sig genom en älv utan bro för att komma hem till sig. Det är mot bakgrund av dessa speciella omständigheter som vi tar upp frågan. Det har ingen like och därför är det osannolikt att utgången blir prejudicerande för andra anläggningsarbeten."
Jónas Snæbjörnsson vid Vegagerðin säger i Morgunblaðið att myndigheten inte har några invändningar mot att kommunen kan tänka sig att stå för den kostnad som i annat fall skulle ha betalats av Sveinn Sigurjónsson:
"Nu diskuterar vi ihop och förhoppningsvis når vi en överenskommelse om detta och vi kan då göra en gemensam plan för projektet."
Det kan alltså bli så att Sveinn Sigurjónsson får en ordentlig väg och en bro över Þverá lagom till trettioårsdagen av flytten till Þverárkot.