fredag 19 oktober 2018

Dagens citat

"Jordskorpans rörelser sätter ganska snäva gränser för den ansamling av magma som kan ha skett i Katla de senaste 50 åren sedan mätningarna började. ... Om det betyder att magmakammaren i Katla är full eftersom att det är mycket jordskalvsaktivitet i Katla och att det inte kommer in mer magma i Katla, eller om det också kan betyda att tillförselkällorna som föder Katla är uppdämda och att det är mindre magma som kommer in."

Halldór Geirsson, docent i geofysik vid Háskóli Íslands, säger i RÚV att den senaste tidens jordskalv och magmarörelser är svårtolkade - läs mer här.