tisdag 23 oktober 2018

Dagens citat

"I vår verksamhet visar sig kronans försvagning på två sätt. Dels genom att Island blir billigare för utländska turister, vilket ökar efterfrågan på flyg till landet, nöjen och övernattning. Det är alltid en viss fördröjning för att dessa effekter ska visa sig eftersom biljettpriserna säljs framåt i tiden. Å andra sidan förbättras vinsten på grund av att vi har den i särklass största delen av våra intäkter i utländska valutor men en stor del av kostnaden i isländsk valuta. Kronans försvagning visar sig snart i vår verksamhet på grund av detta samspel."

Bogi Nils Bogason, tillförordnad vd för Icelandair, i Morgunblaðið om hur den senaste tidens försvagning av den isländska kronan påverkar bolaget.