måndag 1 oktober 2018

En av fem som jobbar på Island är invandrare

Hela 18,6 procent av den yrkesverksamma befolkningen var invandrare under andra kvartalet i år. Det är den högsta andelen i Islands historia. Totalt bestod arbetskraften av 200 798 personer. Av dessa var 53,2 procent män och 46,7 procent kvinnor. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Under andra kvartalet i år ingick 200 798 personer i den totala arbetskraften på Island. Bland de yrkesverksamma var 37 388 personer invandrare. Det motsvarar en andel på 18,6 procent - den högsta andelen någonsin.

Bland invandrarna var 85,9 procent folkbokförda på Island och 14,1 procent skrivna i utlandet.

Det är bara i några få små kommuner som den arbetsföra befolkningen enbart består av islänningar: Skorradalshreppur, Helgafellssveit, Árneshreppur, Skagabyggð, Tjörneshreppur, Svalbarðshreppur, Fljótsdalshreppur,

Männen var 106 914 utgjorde 53,2 procent av de yrkesarbetande och kvinnorna var 93 884 och utgjorde 46,7 procent.

Invandrare är enligt Hagstofa Íslands definition personer som är födda utomlands samt vars föräldrar och far- och morföräldrar också är födda i utlandet.