lördag 20 oktober 2018

Färre arbetslösa kvinnor på Island

När konjunkturen på Island svalnar är det framför allt utländska medborgare som får svårare att hitta jobb. Däremot minskar gapet mellan män och kvinnor. Nu är män arbetslösa nästan lika ofta som kvinnor. I september låg arbetslösheten kvar på 2,3 procent. Vinnumálastofnun räknar med en mindre ökning under oktober.

Arbetslösheten på Island var 2,3 procent under september. Siffran var oförändrad sedan augusti - men 0,5 procentenheter högre än under september 2017. Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att arbetslösheten ökar något i oktober. Den brukar stiga under hösten eftersom säsongsjobben blir färre.

Att högkonjunkturen mattats av drabbar främst utländska medborgare. Utlänningar utgör nu en tredjedel av dem som är inskrivna som arbetslösa. Det är dubbelt så vanligt att utländska medborgare står utanför arbetsmarknaden. Bland utlänningar var arbetslösheten 4,8 procent.

Den senaste tiden har polacker utgjort ungefär 60 procent av de arbetslösa utlänningarna. Den andelen sjönk i september till 54 procent. I stället ökade andelen arbetslösa litauer och letter.

Däremot minskar skillnaderna mellan könen. Arbetslösheten bland män ökar till 2,2 procent medan den minskar till 2,4 procent bland kvinnor. Historiskt sett brukar gapet mellan könen vara något större.

Sysselsättningen bland unga islänningar är fortsatt hög. Arbetslösheten bland personer i åldern 18 till 24 år var i september 1,7 procent.

Suðurnes är alltjämt regionen med Islands högsta arbetslöshet. Där var 3,2 procent utan jobb i september, en uppgång med 0,1 procentenheter. I Reykjavíkområdet låg arbetslösheten still på 2,5 procent. I Norðurland eystra var arbetslösheten 1,9 procent (+0,1), Suðurland 1,6 procent (-0,1), Vesturland 1,4 procent (-0,1), Norðurland vestra 1,3 procent (+0,4), Västfjordarna 1,2 procent (+0,2) och Austurland 1,2 procent (-0,1).

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.