lördag 6 oktober 2018

Fler islänningar säger ja och nej till EU

En majoritet av islänningarna är emot EU-medlemskap. Men det är inte bara motståndarna mot ett inträde i unionen som blir fler. Det är också fler som tycker att Island bör gå med i EU. I stället är det andelen osäkra som sjunker. Den är nu den lägsta på två år. Det visar en opublicerad opinionsundersökning utförd av MMR.

Det var i samband med finanskraschen hösten 2008 som EU-frågan plötsligt blev aktuell på Island. Kronans kollaps fick många att i stället längta efter en större och stabilare valuta som euron. När Socialdemokraterna efter ett nyval ett halvår senare fick chansen ansökte Island om EU-medlemskap.

Inte ens då - sommaren 2009 - fanns det en majoritet för EU-anslutning. Det har det inte heller gjort i en enda opinionsmätning sedan dess. Visserligen har Islands ansökan inte dragits tillbaka, men frågan kommer inte att bli aktuell under denna mandatperiod eftersom samtliga tre regeringspartier motsätter sig EU-medlemskap.

Motståndarsidan fortsätter enligt MMR att ha ett kraftigt övertag. Det är nu 50,3 procent av islänningarna som säger nej till EU-medlemskap, en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med den mätning som gjordes för en månad sedan. Under samma period har EU-anhängarna ökat med 1,2 procentenheter till 31 procent.

Både ja- och nej-sidan har alltså ökat. Nu är det bara 18,7 procent som är osäkra, en minskning med 3,6 procentenheter. Så liten har inte andelen osäkra varit på två år.

Här kan du läsa mer om Island och EU.