måndag 22 oktober 2018

Från kryssningsfartygens och invånarnas ÍsafjörðurIntensiva sommardagar när flera kryssningsfartyg lägger till i Ísafjörður mångfaldigas invånarna i den isländska staden. Men med det stora antalet besökare kommer också bekymmer. Allt fler fartyg undviker att angöra Ísafjörður för att slippa hamnavgifter. I stället lägger de sig i fjordar där de skickar passagerare i land till turistattraktioner direkt från det egna fartyget. Eftersom många av dessa platser är mycket känsliga väcker det irritation hos många att släppa besökare i land.

I inslaget ovan besöker nyhetsbyrån AP Ísafjörður för att undersöka situationen.