torsdag 25 oktober 2018

Garður och Sandgerði i ny omröstning om kommunnamn

Invånarna i Garður och Sandgerði får ännu en gång folkomrösta om namnet på den nya kommunen. När de röstade i våras bestämde sig kommunpolitikerna för att inte följa resultatet. Skälet var det låga valdeltagandet. Den 3 november får invånarna välja mellan Heiðarbyggð, Suðurnesjabær och Miðgarður.

De två kommunerna Garður och Sandgerði gick formellt ihop den 10 juni i år. Samgåendet skedde sedan invånare i bägge kommunerna röstat för en sammanslagning. I vårens kommunalval röstade de för första gången fram ett gemensamt fullmäktige.

Trots att det snart har gått fem månader sedan samgåendet blev verklighet har den nya kommunen inget namn. Det kan ändras lördagen den 3 november i år.

Inför samgåendet tog kommunerna in förslag på namn. Totalt fick de 392 förslag att behandla. Kommunpolitikernas femton favoriter skickades vidare till Örnefnanefnd, den isländska ortnamnsnämnden. Nämnden ratade åtta namnförslag och graderade de kvarvarande sju efter lämplighet.

I nästa steg valde kommunpolitikerna ut fem namn: Útnesjabyggð, Suðurbyggð, Ystabyggð, Nesjabyggð och Heiðarbyggð. Vinnaren blev till sist Heiðarbyggð. Segermarginalen var visserligen stor - men samtidigt var valdeltagandet lågt.

Heiðarbyggð fick i slutrundan 176 röster mot 100 röster för Suðurbyggð. Det var bara 6,5 procent av de röstberättigade i Garður och Sandgerði som faktiskt röstade på det vinnande alternativet.

Omröstningen var bara rådgivande. Och politikerna i det nyvalda fullmäktige bestämde sig för att inte ta hänsyn till resultatet. Nu har de alltså beslutat om en ny folkomröstning i namnfrågan.

För att den ska bli bindande måste det vinnande förslaget få minst 50 procent av rösterna. Dessutom behöver valdeltagandet vara minst 50 procent. Det uppger kommunen i ett pressmeddelande.

Den här gången får kommuninvånarna ta ställning till tre olika alternativ: Heiðarbyggð, Suðurnesjabær och Miðgarður.

Heiðarbyggð återkommer alltså som alternativ. Namnet syftar på att kommunen ligger på Miðnesheiði. Suðurnesjabær anknyter till regionen som kallas Suðurnes. Och Miðgarður för tankarna till Garður - men uppenbarligen inte tillräckligt mycket för att kommunpolitikerna ska tycka att förslaget stupar på att det nya namnet inte ska innehålla något av de två gamla namnen.

Förtidsröstningen började den 22 oktober. Röstberättigade är alla som är folkbokförda i kommunen och som är födda 2002 eller senare.

Här kan du läsa mer om namnfrågan i Garður och Sandgerði.