måndag 8 oktober 2018

Ingen åtalas för Isländska folkfrontens falska underskrifter

Utredningen om falska underskrifter på Isländska folkfrontens rekommendationslistor inför alltingsvalet hösten 2017 har lagts ned. Polisen kunde aldrig identifiera vem som ansvarade för de falska namnteckningarna på fyra olika listor. Upptäckten ledde dock till att partiet aldrig ställde upp i valet.

Redan 2016 - när partiet för första gången ställde upp i val - visade det sig att underskrifter på de namnlistor som Isländska folkfronten skickade runt var förfalskade. Underskrifterna är nödvändiga för att få kandidera i allmänna val.

Historien upprepade sig 2017. Då hittades misstänkta förfalskningar på listor från samtliga de fyra valkretsar där partiet tänkte ställa upp. De falska namnteckningarna såg ut att ha skrivits av samma person. Förfalskningarna uppdagades i samband med stickprovskontroller av undertecknarna. Många sade sig aldrig ha skrivit på för Isländska folkfronten.

Bristerna på rekommendationslistorna gjorde att partiet tog beslutet att inte ställa upp i valet. Planen var annars att kandidera i såväl norra och södra Reykjavík som den södra och den sydvästra valkretsen.

Nu har polisen lagt ned utredningen. Polisen har helt enkelt inte kunnat identifiera någon misstänkt för de förfalskade namnteckningarna. Under utredningens gång var det aldrig någon som delgavs misstanke för inblandning i fusket.

Här kan du läsa mer om Isländska folkfrontens ogiltiga namnteckningar.