söndag 28 oktober 2018

Islands ex-presidentpar klonar hunden Sámur

Elvaårige hunden Sámurs dna har sparats av ett företag i USA. Sámurs ägare är tidigare presidenten Ólafur Ragnar Grímsson och hustrun Dorrit Moussaieff. Syftet är att kunna klona Sámur efter hundens död. Ólafur Ragnar Grímsson säger till RÚV att det i så fall troligtvis blir den första isländska hunden som klonas.

Efter tjugo år som president lämnade Ólafur Ragnar Grímsson uppdraget sommaren 2016. Då flyttade han och hustrun Dorrit Moussaieff  från residenset Bessastaðir till ett hus i Mosfellsbær.

De sista åren på Bessastaðir hade paret sällskap av Sámur, en hund som namngavs efter Gunnars kloka följeslagare i Brennu-Njáls saga (Njáls saga). Sámur var i regel den som först hann välkomna besökare till residenset.

Sámur har nu hunnit bli elva år. Därför har Ólafur Ragnar Grímsson och Dorrit Moussaieff bestämt sig för att göra det möjligt att klona hunden. Han säger till RÚV att de har tagit hjälp av ett amerikanskt företag för att förbereda kloningen:
"Vi åkte till en veterinär. Det togs prover av huden som skickades till Texas. Nu har det odlats celler av detta så när vi vill och är redo kan vi få en ny Sámur."
Initiativet kom från Dorrit Moussaieff. Men Ólafur Ragnar Grímsson säger till RÚV att själva kloningen inte kommer att genomföras så länge som Sámur är i livet:
"Det här är naturligtvis en lite hemsk värld, men det innebär i praktiken att även när Sámur är borta så kan vi fortsätta att ha nöje av vår Sámur och dessutom att välja vem som är pålitlig och vem som inte är det. ... Jag har sagt till mina barnbarn att när de har skaffat sig ett hem och har fått sina egna barn så kan de beställa sin egen Sámur från Texas."
Sámur blir sannolikt den första isländska hunden som klonas.