fredag 26 oktober 2018

Ministers lagbrott ger jurist miljonbelopp i skadestånd

Justitieminister Sigríður Á. Andersen bröt mot lagen när hon utsåg domare till Landsréttur. Nu står det klart att det kan bli en dyr affär för skattebetalarna. Jón Höskuldsson får drygt 5 miljoner isländska kronor i skadestånd. Dessutom har även Eiríkur Jónsson rätt till ersättning. Det beslutade Héraðsdómur Reykjavíkur i går.

Vid årsskiftet instiftades en ny domstol, Landsréttur, som innebär att det isländska rättsväsendet numera har domstolar på tre olika nivåer. Tidigare prövades alla överklaganden av Hæstiréttur Íslands. Nu tar sig Hæstiréttur Íslands bara an fall som får prövningstillstånd. För övriga rättsfall är Landsréttur högsta instans.

Redan innan Landsréttur började arbeta var domstolen ifrågasatt. Skälet var justitieminister Sigríður Á. Andersens sätt att välja ut domare. Hennes metoder har redan dömts ut som olagliga.

Nu står det även klart att staten på grund av Sigríður Á. Andersens hantering av utnämningarna är skyldig att betala skadestånd till minst två av de bortvalda kandidaterna.

Inför utnämningarna rankades de kandidater som hade sökt de femton tjänsterna som domare i Landsréttur. Men Sigríður Á. Andersen valde att göra fyra avsteg från listan. Hon utsåg fyra domare som inte tillhörde de femton högst rankade.

Sigríður Á. Andersen har sagt att hon ville prioritera en jämnare könsfördelning och tidigare domarerfarenhet. Men den motiveringen har sågats i domstol. Om hon var missnöjd med rankningen av kandidaterna skulle hon ha bett om en ny granskning. Hon hade inte rätt att själv välja vilka kandidater som skulle rankas högre.

Det rättsvidriga agerandet har gjort att hela domstolen har ifrågasatts. Vissa kritiker har ifrågasatt domstolens legitimitet. Andra kritiker har främst vänt sig mot Sigríður Á. Andersens hantering av ärendet.

Samtliga av de fyra kandidater som valdes bort har inlett rättsprocesser mot isländska staten. Två av dem avgjordes i går - även om det är troligt att de blir följetonger under den närmaste framtiden.

En av de kandidater som ratades var Jón Höskuldsson. Han stämde staten på 30 miljoner isländska kronor. Summan motsvarade den lön han skulle få i jobbet fram till pensionen om nio år. Från summan hade han räknat bort det belopp som han tjänar i dag.

Héraðsdómur Reykjavíkur höll med om att Jón Höskuldsson lidit en ekonomisk skada av ministerns beslut. Men han får nöja sig med totalt 5,1 miljoner isländska kronor i kompensation.

En annan ratad kandidat var Eiríkur Jónsson. Héraðsdómur Reykjavíkur kom i går fram till att han har rätt till kompensation från staten. Nu väntar sannolikt en ny rättsprocess om själva skadeståndsbeloppet. Domarna kan dock överklagas.

Sigríður Á. Andersen säger till RÚV att hon inte kommer att be de kandidater som valdes bort om ursäkt. Hon anser sig heller inte ha gjort något misstag i samband med utnämningarna.

Här kan du läsa mer om Sigríður Á. Andersens domarutnämningar samt här och här läsa domarna i sin helhet.