tisdag 30 oktober 2018

Muhammed får sällan komma på jobbintervju på Island

Ett typiskt muslimskt namn som Muhammed stänger många dörrar på den isländska arbetsmarknaden. Trots samma formella meriter som Guðmundur och Anna får Muhammed inte chansen att gå på några jobbintervjuer. Det visar en studie utförd av forskare vid Háskóli Íslands. Deras slutsats är att muslimer diskrimineras i näringslivet. Det skriver Vísir.

Berättelserna om diskriminering på arbetsmarknaden på Island är många. Vittnesmålen om att utländska anställda får sämre villkor är många. Ofta rör det sig om lägre löner för samma jobb, ockerhyror för bostäder, sämre anställningstrygghet och godtyckliga uppsägningar.

Kári Kristinsson och Margrét Sigrún Sigurðardóttir är båda forskare vid Háskóli Íslands. De har studerat diskriminering gentemot arbetssökande som har typiskt utländska förnamn. Resultatet visar enligt forskarna att det finns utbredda fördomar - i synnerhet mot muslimer.

De sammanställde fyra likvärdiga meritförteckningar. De fick fyra olika förnamn: Guðmundur, Anna, Muhammed och Aisha. Guðmundur och Anna gavs dessutom typiskt isländska efternamn medan Muhammed och Aisha fick traditionellt muslimska efternamn.

I övrigt hade de fyra kandidaterna samma kvalifikationer. Fyra olika grupper fick bedöma de jobbsökande och om de skulle kallas till en anställningsintervju.

Guðmundur och Anna - två på Island mycket vanliga förnamn med lång tradition - fick ofta chansen. Men både Muhammed och Aisha ratades i stor utsträckning. De ansågs inte vara lika lämpliga eller kompetenta för samma jobb och de ansågs inte förtjäna samma lön som Guðmundur och Anna.

Kári Kristinsson säger till Vísir att undersökningen ger samma resultat som en lång rad liknande studier. Vissa gruppers meriter - i det här fallet personer som uppfattas som muslimer - inte värderas lika högt:
"Det framgår mycket tydligt att det finns avsevärda fördomar mot dem som bär ett muslimskt namn."
Konsekvensen är enligt forskarna att jobbsökande med muslimska namn riskerar att sållas bort tidigt i anställningsprocessen och att de därför aldrig får möjlighet att komma på intervju, rapporterar Vísir.